termometr

z foreste, 2 lata temu, napisane w C++, wyświetlone 45 razy. [paste_expire] 1 sekunda.
URL https://codetab.e3x.pl/view/fb6b16f0 Udostępnij
Pobierz wklejkę lub Pokaż surowy tekst
 1. #include "mbed.h"
 2. #include "MPL3115A2.h"
 3. #include "Terminal.h"
 4. #include "eeprom.h"
 5. #include "cstdlib"
 6. #include "string"
 7.  
 8. #define EEPROM_ADDR 0x00   // I2c EEPROM address is 0x00
 9.  
 10. #define SDA PTE25            // I2C SDA pin
 11. #define SCL PTE24           // I2C SCL pin
 12. int32_t eeprom_size ,  addr;
 13. Terminal pc(PTA2, PTA1); // tx, rx
 14. I2C i2c(PTE0, PTE1);       // sda, scl
 15. EEPROM brain(SDA, SCL, EEPROM_ADDR, EEPROM::T24C08);
 16. MPL3115A2 sensor(&i2c, &pc);
 17. int temperature_live_state;
 18. static int read_user_temp;
 19. int val = 0;
 20. int *temp_data = &read_user_temp;
 21. Timer licznik;
 22. char buffer[20];
 23. char dane[4];
 24. float  check_battery;
 25. int counter = 10000000;
 26.  
 27. DigitalOut buzzer(PTA12);     // Sanity check to make sure the program is working.
 28. DigitalOut myled1(PTD1, 1);     // Sanity check to make sure the program is working.
 29. AnalogIn batery(PTC2);
 30.  
 31.  
 32. float monitor_batery()
 33. {
 34.         check_battery = batery.read();
 35.         float resume;
 36. return  resume = (check_battery*4.1);
 37. }
 38. void refresh_buffer()
 39. {
 40.         for (int y = 0; y < sizeof(buffer); y++)
 41.                 buffer[y] = 0;
 42.         for (int z = 0; z < sizeof(dane); z++)
 43.                 dane[z] = 0;
 44. }              
 45. void serials()
 46. {
 47.         if (pc.readable())
 48.         {
 49.                 pc.scanf( "%s", buffer);
 50.         }
 51. }
 52.  
 53. void signaller(int clock)
 54. {
 55.         licznik.start();
 56.        
 57.         if (licznik.read_ms() <= clock)
 58.         {
 59.                 buzzer = !buzzer;
 60.                        
 61.         }
 62.         licznik.reset();
 63. }
 64.  
 65. void alarm_power()
 66. {
 67.        
 68.        
 69.                 if (0.900000 > 0.800000)
 70.                 {
 71.                         while (counter <= 0)
 72.                         {
 73.                
 74.                                 licznik.start();
 75.                                
 76.                                 if (licznik.read_ms() <= 1500)
 77.                                 {
 78.                                        
 79.                                         buzzer = !buzzer;
 80.                                         counter + 1;
 81.                                 }
 82.                                
 83.                                 licznik.reset();
 84.                                
 85.                         }
 86.                 }
 87.         }
 88.  
 89. void alarm_temp(string  & temp_read_input)
 90. {
 91.         string str = temp_read_input;
 92.         temperature_live_state = atoi(str.c_str());
 93.         if (temperature_live_state >= *temp_data)
 94.         {
 95.                 signaller(1000);
 96.         }
 97.         if (*temp_data > temperature_live_state)
 98.         {
 99.                 buzzer = 0;
 100.         }
 101.        
 102. }
 103.  
 104. void screen()
 105. {
 106.         pc.foreground(0xFFFF00);
 107.         pc.hideCursor();
 108. }
 109. void intro()
 110. {
 111.         pc.locate(15, 5);
 112.         pc.printf(" ** inteligentny Termometr   ** ");
 113.         pc.locate(15, 6);
 114.         pc.printf("Created by Foreste");
 115. }
 116. void labels()
 117. {
 118.         pc.locate(10, 7);
 119.         pc.printf("Temperatura");
 120.         pc.locate(25, 7);
 121.         pc.printf("Cisnienie");
 122.         pc.locate(38, 7);
 123.         pc.printf("otrzezenie wysokiej temp");
 124.         pc.locate(65, 7);
 125.         pc.printf("Bateria");
 126. }
 127. void input_add_user_define_temperature()
 128. {
 129.  
 130.                 pc.cls();
 131.                 screen();
 132.                 intro();
 133.                 pc.locate(1, 7);
 134.                 pc.printf("Wpisz wartość temperatury ,po której termometr bedzie sygnalizował przekroczenie");
 135.                 int tempint;
 136.                         pc.scanf("%s", dane);
 137.                
 138.                 for (int   z = 0; z < 4; z++)
 139.                 {
 140.                
 141.                         if (isdigit(dane[z]))//sprawdzanie czy znak jest liczbą
 142.                         {
 143.        
 144.                                 tempint = atoi(dane); //kowertowanie tablicy typu char na zmienną int
 145.                                
 146.                         }
 147.                 }
 148.        
 149.         *temp_data = tempint;
 150.         if ((*temp_data >= 12) && (*temp_data <= 40))
 151.                 {
 152.                         pc.cls();
 153.                         screen();
 154.                         intro();
 155.                         brain.write(eeprom_size = 8, (int32_t) *temp_data);
 156.                         pc.locate(20, 7);
 157.                         pc.printf("Zapisalem podaną temperature przekroczenia");
 158.                         wait(5);
 159.                         val = 1;
 160.                         fflush(stdin);
 161.                         refresh_buffer();
 162.                         pc.cls();
 163.                                
 164.                 }
 165.                 else
 166.                 {
 167.                         pc.cls();
 168.                         screen();
 169.                         intro();
 170.                         pc.locate(20, 7);
 171.                         pc.printf("Wpisano niepoprawne dane. Dopuszczalny zakres: od 12 do 40");
 172.                         wait(5);
 173.                        
 174.                        
 175.                 }
 176.         }
 177.  
 178. void rs232_menu()
 179. {
 180.        
 181.         if (strcmp(buffer, "reset") == 0)
 182.         {
 183.                 NVIC_SystemReset();
 184.         }
 185.         else if (strcmp(buffer, "alarm") == 0)
 186.         {
 187.                
 188.                 input_add_user_define_temperature();
 189.         }
 190.        
 191. }
 192.  
 193. int main() {
 194.        
 195.         pc.baud(9600);    
 196.         pc.cls();
 197.         sensor.init();
 198.         screen();
 199.         intro();
 200.         wait(5);
 201.         Temperature t;
 202.         Pressure p;                                                                                                                                    
 203.         sensor.setOffsetTemperature(20);
 204.         sensor.setOffsetPressure(-32);
 205.         brain.read((uint32_t)(eeprom_size = 8), (int32_t&) *temp_data);
 206.        
 207.         while (read_user_temp <= 0)
 208.         {
 209.                 while (val <= 0)
 210.                 {
 211.                         input_add_user_define_temperature();
 212.                 }              
 213.         }
 214.         pc.cls();
 215.        
 216.        
 217.         while (1)
 218.         {
 219.                 val = 0;
 220.                 serials();
 221.                 sensor.readTemperature(&t);
 222.         sensor.setModeStandby();
 223.                 sensor.setModeBarometer();
 224.                 sensor.setModeActive();
 225.                 sensor.readPressure(&p);
 226.                
 227.                 screen();
 228.                 intro();
 229.                 labels();
 230.                 string temp_cache = t.print();
 231.                 pc.locate(10, 9);
 232.                 pc.printf("%s C", t.print());
 233.                 pc.locate(25, 9);
 234.                 pc.printf("%s Hpa", p.print());
 235.                 pc.locate(45, 9);
 236.                 pc.printf("%d", *temp_data);
 237.                 pc.locate(65, 9);
 238.                 pc.printf("%1.2fV", monitor_batery());
 239.                 pc.locate(65, 11);
 240.                 pc.printf("%fV", check_battery);
 241.                 pc.locate(65, 12);
 242.                 pc.printf("%d", counter);
 243.                 alarm_temp(temp_cache);
 244.                 alarm_power();
 245.                 rs232_menu();
 246.                
 247.                 sensor.setModeStandby();
 248.                 sensor.setModeAltimeter();
 249.                 sensor.setModeActive();
 250.                
 251.         }
 252. }

odpowiedź "termometr"

Tutaj możesz odpowiedzieć na wklejkę z góry

captcha