termometr

z foreste, 2 lata temu, napisane w C++, wyświetlone 114 razy. [paste_expire] 1 sekunda.
URL https://codetab.e3x.pl/view/c0a2a307 Udostępnij
Pobierz wklejkę lub Pokaż surowy tekst
 1. //TODO 1 Dokończyć monitor bateri
 2. //TODO 2 Pytanie o imię użytkownika i zapamiętanie jego
 3. //TODO 3 Wyłaczenie alarmu przyciskiem
 4. //TODO 4 Dodanie obslugi LCD
 5. #include "mbed.h"
 6. #include "ILI9341.h"
 7. #include "Arial12x12.h"
 8. #include "Arial24x23.h"
 9. #include "Arial43x48_numb.h"
 10. #include "MPL3115A2.h"                                                                                                                                                                                                                                      
 11. #include "Terminal.h"
 12. #include "eeprom.h"
 13. #include "stdlib.h"
 14. #include "string.h"
 15.  
 16. #define EEPROM_ADDR 0x00   // I2c EEPROM address is 0x00
 17. #define SDA PTE25            // I2C SDA pin
 18. #define SCL PTE24           // I2C SCL pin
 19. #define lcd_bus SPI_8
 20. #define lcd_bus_clock 24000000
 21. #define lcd_mosi PTA16
 22. #define lcd_miso PTA17
 23. #define lcd_sclk PTA15
 24. #define lcd_cs PTC7
 25. #define lcd_dc PTC3
 26. #define lcd_Reset PTC0
 27.  
 28. int32_t eeprom_size, addr;
 29. Terminal pc(PTA2, PTA1);  // tx, rx
 30. I2C i2c(PTE0, PTE1);        // sda, scl
 31. EEPROM brain(SDA, SCL, EEPROM_ADDR, EEPROM::T24C08);
 32. MPL3115A2 sensor(&i2c, &pc);
 33. Timer licznik, licznik2, licznik3, licznik4;
 34. static int temperature_live_state;
 35. static int read_user_temp;
 36. static int val = 0;
 37. static  int val2 = 0;
 38. static int val3 = 0;
 39. static int lock  = 0;  
 40. static int menu_select_option = 0;
 41. static int menu_select = 0;
 42. static int *temp_data = &read_user_temp;
 43.  
 44. char buffer[20];
 45. char dane[4];
 46. float  check_battery;
 47.  
 48.  
 49.  
 50. //DigitalOut myled1(PTA12);     // Sanity check to make sure the program is working.
 51. DigitalOut buzzer(PTB16);      // Sanity check to make sure the program is working.
 52. DigitalOut Red_diode(PTB18, 1);
 53. DigitalOut Blue_diode(PTD1, 1);
 54. DigitalOut Green_diode(PTB19, 1);
 55. DigitalOut testing(PTB17, 1);
 56. DigitalOut lcd_light(PTA4, 1);
 57. AnalogIn batery(PTC2);
 58. DigitalIn key_menu(PTD4);
 59.  
 60. Temperature t;
 61. Pressure p;  
 62.  
 63. //#define lcd_lightscreen PTC4 
 64. ILI9341 lcd(lcd_bus, lcd_bus_clock, lcd_mosi, lcd_miso, lcd_sclk, lcd_cs, lcd_Reset, lcd_dc, "lcd", 240, 320);  
 65.  
 66. float monitor_batery()
 67. {
 68.         check_battery = batery.read();
 69.         float resume;
 70.         return resume = (check_battery * 4.1);
 71. }
 72.  
 73. void monitor_batery_light()
 74. {
 75.         if ((monitor_batery() <= 4.10) && (monitor_batery() >= 3.74))
 76.         {
 77.                 Green_diode = 0;
 78.         }
 79.         else if ((monitor_batery() <= 3.74) && (monitor_batery() >= 3.38))
 80.         {
 81.                 Green_diode = 0;
 82.                 Red_diode        = 0;
 83.         }
 84.         else if (monitor_batery() <= 3.38)
 85.         {
 86.                 Red_diode = 0;
 87.                 Green_diode = 1;
 88.         }
 89. }
 90.  
 91. void key_menu_main()
 92. {
 93.        
 94.         if (key_menu == 0)
 95.         {
 96.                
 97.                 licznik3.start();
 98.                 if ((licznik3.read_ms() >= 200) && (licznik3.read_ms() <= 1500))
 99.                 {
 100.                         menu_select_option = 1;
 101.                         val3 = 1;
 102.                 }
 103.                 if ((licznik3.read_ms() >= 1500)  && (licznik3.read_ms() <= 3200))
 104.                 {
 105.                         menu_select_option = 2;
 106.                         val3 = 1;
 107.                 }
 108.                 if ((licznik3.read_ms() >= 3000)  && (licznik3.read_ms() <= 4000))
 109.                 {
 110.                         menu_select_option = 3;
 111.                         val3 = 1;
 112.                 }
 113.                 if (licznik3.read_ms() >= 4000)
 114.                 {
 115.                         menu_select_option = 0;
 116.                         licznik3.reset();
 117.                 }
 118.         }
 119.         else
 120.         {
 121.                 val3 = 0;
 122.                 licznik3.stop();
 123.                 licznik3.reset();
 124.         }
 125.  
 126. }
 127.  
 128. void menu_main()
 129. {
 130.         if (( val3 == 0) && (menu_select_option == 1))
 131.         {
 132.                 val2 = 1;
 133.         }
 134.         if ((val3 == 0) && (menu_select_option == 2))
 135.         {
 136.                 licznik4.start();
 137.                 lcd_light = 0;
 138.                 if (licznik4.read() >= 5)
 139.                 {
 140.                         menu_select_option = 0;
 141.                         lcd_light = 1;
 142.                         licznik4.stop();
 143.                         licznik4.reset();
 144.                 }
 145.         }
 146.          
 147.         if ((val3 == 0) && (menu_select_option == 3))
 148.         {
 149.                 licznik4.start();
 150.                 monitor_batery_light();
 151.                 if (licznik4.read() >= 8)
 152.                 {
 153.                         menu_select_option = 0;
 154.                         Red_diode = 1; Green_diode = 1;
 155.                         licznik4.stop();
 156.                         licznik4.reset();
 157.                 }
 158.         }
 159. }
 160. void refresh_buffer()
 161. {
 162.         for (int y = 0; y < sizeof(buffer); y++)
 163.                 buffer[y] = 0;
 164.         for (int z = 0; z < sizeof(dane); z++)
 165.                 dane[z] = 0;
 166. }              
 167.  
 168. void serials()
 169. {
 170.         if (pc.readable())
 171.         {
 172.                 pc.scanf("%s", buffer);
 173.         }
 174. }
 175.  
 176. void signaller()
 177. {
 178.         licznik.start();
 179.        
 180.         if (licznik.read_ms() >= 1000)
 181.         {
 182.                 buzzer = !buzzer;
 183.                 licznik.reset();
 184.         }
 185.        
 186. }
 187.  
 188. void alarm_power(float voltage_limit_definition)
 189. {
 190.         if (monitor_batery() <= voltage_limit_definition)
 191.         {
 192.                 if (lock <= 4)
 193.                 {
 194.                         licznik2.start();
 195.                                
 196.                         if (licznik2.read_ms() >= 1500)
 197.                         {
 198.                                        
 199.                                 buzzer = !buzzer;
 200.                                 licznik2.reset();
 201.                                        
 202.                         }
 203.                         lock++;
 204.                 }
 205.         }
 206.         if (voltage_limit_definition <= monitor_batery())
 207.         {
 208.                 lock = 0;
 209.                 licznik2.stop();
 210.                 licznik2.reset();
 211.         }
 212. }
 213.  
 214. void alarm_temp(string  & temp_read_input)
 215. {
 216.         string str = temp_read_input;
 217.         temperature_live_state = atoi(str.c_str());
 218.         if (val2 == 0)
 219.         {
 220.                 if (temperature_live_state >= *temp_data)
 221.                 {
 222.                         signaller();
 223.                 }
 224.         }
 225.         if (*temp_data - temperature_live_state == 1)
 226.         {
 227.                 val2 = 0;
 228.         }
 229.         if (*temp_data > temperature_live_state)
 230.         {
 231.                 buzzer = 0;
 232.                 licznik.stop();
 233.                 licznik.reset();
 234.         }
 235.        
 236. }
 237.  
 238. void screen()
 239. {
 240.         pc.foreground(0xFFFF00);
 241.         pc.hideCursor();
 242. }
 243. void main_menu_legend_rs232()
 244. {
 245.         pc.locate(25, 12);
 246.         pc.printf("Menu główne konsoli - komendy:");
 247.         pc.locate(22, 13);
 248.         pc.printf("\"alarm\"  Ustawienie alarmu");
 249.         pc.locate(22, 14);
 250.         pc.printf("\"wycisz\" Wyłaczenie alarmu");
 251.         pc.locate(22, 15);
 252.         pc.printf("\"reset\"  Ponownie uruchomienie");
 253. }
 254. void intro()
 255. {
 256.         pc.locate(15, 5);
 257.         pc.printf(" ** inteligentny Termometr   ** ");
 258.         pc.locate(15, 6);
 259.         pc.printf("Created by Foreste");
 260. }
 261. void labels_rs232()
 262. {
 263.         pc.locate(10, 7);
 264.         pc.printf("Temperatura");
 265.         pc.locate(25, 7);
 266.         pc.printf("Cisnienie");
 267.         pc.locate(38, 7);
 268.         pc.printf("otrzezenie wysokiej temp");
 269.         pc.locate(65, 7);
 270.         pc.printf("Bateria");
 271. }
 272.  
 273. void labels_lcd()
 274. {
 275.         lcd.set_font_zoom(3, 3);
 276.         lcd.locate(10, 7);
 277.         lcd.printf("Temperatura");
 278.         lcd.locate(25, 90);
 279.         lcd.printf("Cisnienie");
 280.         lcd.locate(30, 175);
 281.         lcd.printf("Alarm temp");
 282.         lcd.locate(52, 235);
 283.         lcd.printf("Bateria");
 284. }
 285. void input_add_user_define_temperature()
 286. {
 287.         int tempint;
 288.         refresh_buffer();
 289.        
 290.         screen();
 291.         intro();
 292.         pc.locate(1, 7);
 293.         pc.printf("Wpisz wartość temperatury ,po której termometr bedzie sygnalizował przekroczenie");
 294.        
 295.         if (pc.readable())
 296.         {
 297.                 pc.scanf("%s", dane);
 298.                
 299.         }      
 300.        
 301.        
 302.         for (int   z = 0; z < 4; z++)
 303.         {
 304.                
 305.                 if (isdigit(dane[z]))//sprawdzanie czy znak jest liczbą
 306.                 {
 307.        
 308.                         tempint = atoi(dane);  //kowertowanie tablicy typu char na zmienną int
 309.                                
 310.                 }
 311.         }
 312.        
 313.                  
 314.         *temp_data = tempint;
 315.         if ((*temp_data >= 1) && (*temp_data <= 99))
 316.         {
 317.                
 318.                 if ((*temp_data >= 12) && (*temp_data <= 40))
 319.                 {
 320.                         pc.cls();
 321.                         screen();
 322.                         intro();
 323.                         brain.write(eeprom_size = 8, (int32_t) *temp_data);
 324.                         pc.locate(20, 7);
 325.                         pc.printf("Zapisalem podaną temperature przekroczenia");
 326.                         wait(5);
 327.                         val = 1;
 328.                         refresh_buffer();
 329.                         pc.cls();
 330.                                
 331.                 }
 332.                 else
 333.                 {
 334.                         pc.cls();
 335.                         screen();
 336.                         intro();
 337.                         pc.locate(20, 7);
 338.                         pc.printf("Wpisano niepoprawne dane. Dopuszczalny zakres: od 12 do 40");
 339.                         wait(5);
 340.                         pc.cls();
 341.                        
 342.                 }
 343.         }
 344. }
 345. void mute()
 346. {
 347.         pc.cls();
 348.         intro();
 349.         val2 = 1;
 350.         pc.locate(10, 7);
 351.         pc.printf("Alarm został wyłączony");
 352.         wait(2);
 353.         refresh_buffer();
 354. }
 355. void reset()
 356. {
 357.         pc.cls();
 358.         intro();
 359.         pc.locate(15, 7);
 360.         pc.printf("Zachwile nastąpi ponowne uruchomienie");
 361.         wait(2);
 362.         NVIC_SystemReset();
 363. }
 364. void rs232_menu()
 365. {
 366.        
 367.         if (strcmp(buffer, "wycisz") == 0)
 368.         {
 369.                 mute();
 370.         }
 371.         if (strcmp(buffer, "reset") == 0)
 372.         {
 373.                 reset();
 374.         }
 375.         else if (strcmp(buffer, "alarm") == 0)
 376.         {
 377.                 pc.cls();
 378.                 while (val <= 0)
 379.                 {
 380.                         input_add_user_define_temperature();
 381.                 }
 382.         }
 383.        
 384. }
 385. void lcd_setting()
 386. {
 387.         lcd.background(Black);
 388.         lcd.foreground(White);
 389. }
 390. void rs232_write_data()
 391. {
 392.         pc.locate(10, 9);
 393.         pc.printf("%s C", t.print());
 394.         pc.locate(25, 9);
 395.         pc.printf("%s Hpa", p.print());
 396.         pc.locate(45, 9);
 397.         pc.printf("%d", *temp_data);
 398.         pc.locate(65, 9);
 399.         pc.printf("%1.2fV", monitor_batery());
 400.        
 401. }
 402.  
 403. void lcd_write_data()
 404. {
 405.         lcd.set_font_zoom(3, 2);
 406.         lcd.locate(55, 55);
 407.         lcd.printf("%s C", t.print());
 408.         lcd.locate(45, 140);
 409.         lcd.printf("%s Hpa", p.print());
 410.         lcd.locate(90, 210);
 411.         lcd.printf("%d C", *temp_data);
 412.         lcd.locate(70, 280);
 413.         lcd.printf("%1.2fV", monitor_batery());
 414.        
 415. }
 416. int main() {
 417.         int lock  = 0; 
 418.         pc.baud(9600);    
 419.         pc.cls();
 420.         sensor.init();
 421.         screen();
 422.         intro();
 423.         refresh_buffer();
 424.         lcd_setting();
 425.         wait(5);
 426.                                                                                                                                            
 427.         sensor.setOffsetTemperature(20);
 428.         sensor.setOffsetPressure(-32);
 429.         brain.read((uint32_t)(eeprom_size = 8), (int32_t&) *temp_data);
 430.        
 431.         while (read_user_temp <= 0)
 432.         {
 433.                 while (val <= 0)
 434.                 {
 435.                         input_add_user_define_temperature();
 436.                 }              
 437.         }
 438.         pc.cls();
 439.        
 440.        
 441.         while (1)
 442.         {
 443.                 val = 0;
 444.                
 445.                 sensor.readTemperature(&t);
 446.                 sensor.setModeStandby();
 447.                 sensor.setModeBarometer();
 448.                 sensor.setModeActive();
 449.                 sensor.readPressure(&p);
 450.                
 451.                 screen();
 452.                 intro();
 453.                 labels_rs232();
 454.                 labels_lcd();
 455.                 string temp_cache = t.print();
 456.                 rs232_write_data();
 457.                 lcd_write_data();
 458.                
 459.                
 460.                 alarm_temp(temp_cache);
 461.                 main_menu_legend_rs232();
 462.                 serials();
 463.                 alarm_power(3.38);
 464.                 key_menu_main();
 465.                 rs232_menu();
 466.                 menu_main();
 467.                 sensor.setModeStandby();
 468.                 sensor.setModeAltimeter();
 469.                 sensor.setModeActive();
 470.         }
 471. }

odpowiedź "termometr"

Tutaj możesz odpowiedzieć na wklejkę z góry

captcha