termometr

z foreste, 2 lata temu, napisane w C++, wyświetlone 179 razy. [paste_expire] 1 sekunda.
URL https://codetab.e3x.pl/view/b53321d5 Udostępnij
Pobierz wklejkę lub Pokaż surowy tekst
 1. //TODO 1 Dokończyć monitor bateri
 2. //TODO 2 Pytanie o imię użytkownika i zapamiętanie jego
 3. //TODO 3 Wyłaczenie alarmu przyciskiem
 4. //TODO 4 Dodanie obslugi LCD
 5. #include "mbed.h"
 6. #include "ILI9341.h"
 7. #include "Arial12x12.h"
 8. #include "Arial24x23.h"
 9. #include "Arial43x48_numb.h"
 10. #include "MPL3115A2.h"                                                                                                                                                                                                                                      
 11. #include "Terminal.h"
 12. #include "eeprom.h"
 13. #include "stdlib.h"
 14. #include "string.h"
 15.  
 16. #define EEPROM_ADDR 0x00   // I2c EEPROM address is 0x00
 17. #define SDA PTE25            // I2C SDA pin
 18. #define SCL PTE24           // I2C SCL pin
 19. #define lcd_bus SPI_8
 20. #define lcd_bus_clock 24000000
 21. #define lcd_mosi PTA16
 22. #define lcd_miso PTA17
 23. #define lcd_sclk PTA15
 24. #define lcd_cs PTC7
 25. #define lcd_dc PTC3
 26. #define lcd_Reset PTC0
 27.  
 28. int32_t eeprom_size, addr;
 29. Terminal pc(PTA2, PTA1);  // tx, rx
 30. I2C i2c(PTE0, PTE1);        // sda, scl
 31. EEPROM brain(SDA, SCL, EEPROM_ADDR, EEPROM::T24C08);
 32. MPL3115A2 sensor(&i2c, &pc);
 33. Timer licznik, licznik2, licznik3, licznik4;
 34. static int temperature_live_state;
 35. static int read_user_temp;
 36. static int val = 0;
 37. static  int val2 = 0;
 38. static int val3 = 0;
 39. static int lock  = 0;  
 40. static int menu_select_option = 0;
 41. static int menu_select = 0;
 42. static int *temp_data = &read_user_temp;
 43.  
 44. char buffer[20];
 45. char dane[4];
 46. float  check_battery;
 47.  
 48.  
 49.  
 50. //DigitalOut myled1(PTA12);     // Sanity check to make sure the program is working.
 51. DigitalOut buzzer(PTB16);      // Sanity check to make sure the program is working.
 52. DigitalOut Red_diode(PTB18, 1);
 53. DigitalOut Blue_diode(PTD1, 1);
 54. DigitalOut Green_diode(PTB19, 1);
 55. DigitalOut testing(PTB17, 1);
 56. DigitalOut lcd_light(PTA4);
 57. AnalogIn batery(PTC2);
 58. DigitalIn key_menu(PTD4);
 59.  
 60. Temperature t;
 61. Pressure p;  
 62.  
 63. //#define lcd_lightscreen PTC4 
 64. ILI9341 lcd(lcd_bus, lcd_bus_clock, lcd_mosi, lcd_miso, lcd_sclk, lcd_cs, lcd_Reset, lcd_dc, "lcd", 240, 320);  
 65.  
 66. float monitor_batery()
 67. {
 68.         check_battery = batery.read();
 69.         float resume;
 70.         return resume = (check_battery * 4.1);
 71. }
 72.  
 73. void monitor_batery_light()
 74. {
 75.         if ((monitor_batery() <= 4.10) && (monitor_batery() >= 3.74))
 76.         {
 77.                 Green_diode = 0;
 78.         }
 79.         else if ((monitor_batery() <= 3.74) && (monitor_batery() >= 3.38))
 80.         {
 81.                 Green_diode = 0;
 82.                 Red_diode        = 0;
 83.         }
 84.         else if (monitor_batery() <= 3.38)
 85.         {
 86.                 Red_diode = 0;
 87.                 Green_diode = 1;
 88.         }
 89. }
 90.  
 91. void key_menu_main()
 92. {
 93.        
 94.         if (key_menu == 0)
 95.         {
 96.                
 97.                 licznik3.start();
 98.                 if ((licznik3.read_ms() >= 200) && (licznik3.read_ms() <= 1500))
 99.                 {
 100.                         menu_select_option = 1;
 101.                         val3 = 1;
 102.                 }
 103.                 if ((licznik3.read_ms() >= 1500)  && (licznik3.read_ms() <= 3200))
 104.                 {
 105.                         menu_select_option = 2;
 106.                         val3 = 1;
 107.                 }
 108.                 if (licznik3.read_ms() >= 3200)
 109.                 {
 110.                         menu_select_option = 0;
 111.                         licznik3.reset();
 112.                 }
 113.         }
 114.         else
 115.         {
 116.                 val3 = 0;
 117.                 licznik3.stop();
 118.                 licznik3.reset();
 119.         }
 120.  
 121. }
 122.  
 123. void menu_main()
 124. {
 125.         if (( val3 == 0) && (menu_select_option == 1))
 126.         {
 127.                 val2 = 1;
 128.         }
 129.         if ((val3 == 0) && (menu_select_option == 2))
 130.         {
 131.                 licznik4.start();
 132.                 monitor_batery_light();
 133.                 if (licznik4.read() >= 5)
 134.                 {
 135.                         menu_select_option = 0;
 136.                         Red_diode = 1; Green_diode = 1;
 137.                         licznik4.stop();
 138.                         licznik4.reset();
 139.                 }
 140.         }
 141. }
 142. void refresh_buffer()
 143. {
 144.         for (int y = 0; y < sizeof(buffer); y++)
 145.                 buffer[y] = 0;
 146.         for (int z = 0; z < sizeof(dane); z++)
 147.                 dane[z] = 0;
 148. }              
 149.  
 150. void serials()
 151. {
 152.         if (pc.readable())
 153.         {
 154.                 pc.scanf("%s", buffer);
 155.         }
 156. }
 157.  
 158. void signaller()
 159. {
 160.         licznik.start();
 161.        
 162.         if (licznik.read_ms() >= 1000)
 163.         {
 164.                 buzzer = !buzzer;
 165.                 licznik.reset();
 166.         }
 167.        
 168. }
 169.  
 170. void alarm_power(float voltage_limit_definition)
 171. {
 172.         if (monitor_batery() <= voltage_limit_definition)
 173.         {
 174.                 if (lock <= 4)
 175.                 {
 176.                         licznik2.start();
 177.                                
 178.                         if (licznik2.read_ms() >= 1500)
 179.                         {
 180.                                        
 181.                                 buzzer = !buzzer;
 182.                                 licznik2.reset();
 183.                                        
 184.                         }
 185.                         lock++;
 186.                 }
 187.         }
 188.         if (voltage_limit_definition <= monitor_batery())
 189.         {
 190.                 lock = 0;
 191.                 licznik2.stop();
 192.                 licznik2.reset();
 193.         }
 194. }
 195.  
 196. void alarm_temp(string  & temp_read_input)
 197. {
 198.         string str = temp_read_input;
 199.         temperature_live_state = atoi(str.c_str());
 200.         if (val2 == 0)
 201.         {
 202.                 if (temperature_live_state >= *temp_data)
 203.                 {
 204.                         signaller();
 205.                 }
 206.         }
 207.         if (*temp_data - temperature_live_state == 1)
 208.         {
 209.                 val2 = 0;
 210.         }
 211.         if (*temp_data > temperature_live_state)
 212.         {
 213.                 buzzer = 0;
 214.                 licznik.stop();
 215.                 licznik.reset();
 216.         }
 217.        
 218. }
 219.  
 220. void screen()
 221. {
 222.         pc.foreground(0xFFFF00);
 223.         pc.hideCursor();
 224. }
 225. void main_menu_legend_rs232()
 226. {
 227.         pc.locate(25, 12);
 228.         pc.printf("Menu główne konsoli - komendy:");
 229.         pc.locate(22, 13);
 230.         pc.printf("\"alarm\"  Ustawienie alarmu");
 231.         pc.locate(22, 14);
 232.         pc.printf("\"wycisz\" Wyłaczenie alarmu");
 233.         pc.locate(22, 15);
 234.         pc.printf("\"reset\"  Ponownie uruchomienie");
 235. }
 236. void intro()
 237. {
 238.         pc.locate(15, 5);
 239.         pc.printf(" ** inteligentny Termometr   ** ");
 240.         pc.locate(15, 6);
 241.         pc.printf("Created by Foreste");
 242. }
 243. void labels_rs232()
 244. {
 245.         pc.locate(10, 7);
 246.         pc.printf("Temperatura");
 247.         pc.locate(25, 7);
 248.         pc.printf("Cisnienie");
 249.         pc.locate(38, 7);
 250.         pc.printf("otrzezenie wysokiej temp");
 251.         pc.locate(65, 7);
 252.         pc.printf("Bateria");
 253. }
 254.  
 255. void labels_lcd()
 256. {
 257.         lcd.set_font_zoom(3, 3);
 258.         lcd.locate(10, 7);
 259.         lcd.printf("Temperatura");
 260.         lcd.locate(25, 90);
 261.         lcd.printf("Cisnienie");
 262.         lcd.locate(30, 175);
 263.         lcd.printf("Alarm temp");
 264.         lcd.locate(52, 235);
 265.         lcd.printf("Bateria");
 266. }
 267. void input_add_user_define_temperature()
 268. {
 269.         int tempint;
 270.         refresh_buffer();
 271.        
 272.         screen();
 273.         intro();
 274.         pc.locate(1, 7);
 275.         pc.printf("Wpisz wartość temperatury ,po której termometr bedzie sygnalizował przekroczenie");
 276.        
 277.         if (pc.readable())
 278.         {
 279.                 pc.scanf("%s", dane);
 280.                
 281.         }      
 282.        
 283.        
 284.         for (int   z = 0; z < 4; z++)
 285.         {
 286.                
 287.                 if (isdigit(dane[z]))//sprawdzanie czy znak jest liczbą
 288.                 {
 289.        
 290.                         tempint = atoi(dane);  //kowertowanie tablicy typu char na zmienną int
 291.                                
 292.                 }
 293.         }
 294.        
 295.                  
 296.         *temp_data = tempint;
 297.         if ((*temp_data >= 1) && (*temp_data <= 99))
 298.         {
 299.                
 300.                 if ((*temp_data >= 12) && (*temp_data <= 40))
 301.                 {
 302.                         pc.cls();
 303.                         screen();
 304.                         intro();
 305.                         brain.write(eeprom_size = 8, (int32_t) *temp_data);
 306.                         pc.locate(20, 7);
 307.                         pc.printf("Zapisalem podaną temperature przekroczenia");
 308.                         wait(5);
 309.                         val = 1;
 310.                         refresh_buffer();
 311.                         pc.cls();
 312.                                
 313.                 }
 314.                 else
 315.                 {
 316.                         pc.cls();
 317.                         screen();
 318.                         intro();
 319.                         pc.locate(20, 7);
 320.                         pc.printf("Wpisano niepoprawne dane. Dopuszczalny zakres: od 12 do 40");
 321.                         wait(5);
 322.                         pc.cls();
 323.                        
 324.                 }
 325.         }
 326. }
 327. void mute()
 328. {
 329.         pc.cls();
 330.         intro();
 331.         val2 = 1;
 332.         pc.locate(10, 7);
 333.         pc.printf("Alarm został wyłączony");
 334.         wait(2);
 335.         refresh_buffer();
 336. }
 337. void reset()
 338. {
 339.         pc.cls();
 340.         intro();
 341.         pc.locate(15, 7);
 342.         pc.printf("Zachwile nastąpi ponowne uruchomienie");
 343.         wait(2);
 344.         NVIC_SystemReset();
 345. }
 346. void rs232_menu()
 347. {
 348.        
 349.         if (strcmp(buffer, "wycisz") == 0)
 350.         {
 351.                 mute();
 352.         }
 353.         if (strcmp(buffer, "reset") == 0)
 354.         {
 355.                 reset();
 356.         }
 357.         else if (strcmp(buffer, "alarm") == 0)
 358.         {
 359.                 pc.cls();
 360.                 while (val <= 0)
 361.                 {
 362.                         input_add_user_define_temperature();
 363.                 }
 364.         }
 365.        
 366. }
 367. void lcd_setting()
 368. {
 369.         lcd.background(Black);
 370.         lcd.foreground(White);
 371. }
 372. void rs232_write_data()
 373. {
 374.         pc.locate(10, 9);
 375.         pc.printf("%s C", t.print());
 376.         pc.locate(25, 9);
 377.         pc.printf("%s Hpa", p.print());
 378.         pc.locate(45, 9);
 379.         pc.printf("%d", *temp_data);
 380.         pc.locate(65, 9);
 381.         pc.printf("%1.2fV", monitor_batery());
 382.        
 383. }
 384.  
 385. void lcd_write_data()
 386. {
 387.         lcd.set_font_zoom(3, 2);
 388.         lcd.locate(55, 55);
 389.         lcd.printf("%s C", t.print());
 390.         lcd.locate(45, 140);
 391.         lcd.printf("%s Hpa", p.print());
 392.         lcd.locate(90, 210);
 393.         lcd.printf("%d C", *temp_data);
 394.         lcd.locate(70, 280);
 395.         lcd.printf("%1.2fV", monitor_batery());
 396.        
 397. }
 398. int main() {
 399.         int lock  = 0; 
 400.         pc.baud(9600);    
 401.         pc.cls();
 402.         sensor.init();
 403.         screen();
 404.         intro();
 405.         refresh_buffer();
 406.         lcd_setting();
 407.         wait(5);
 408.                                                                                                                                            
 409.         sensor.setOffsetTemperature(20);
 410.         sensor.setOffsetPressure(-32);
 411.         brain.read((uint32_t)(eeprom_size = 8), (int32_t&) *temp_data);
 412.        
 413.         while (read_user_temp <= 0)
 414.         {
 415.                 while (val <= 0)
 416.                 {
 417.                         input_add_user_define_temperature();
 418.                 }              
 419.         }
 420.         pc.cls();
 421.        
 422.        
 423.         while (1)
 424.         {
 425.                 val = 0;
 426.                
 427.                 sensor.readTemperature(&t);
 428.                 sensor.setModeStandby();
 429.                 sensor.setModeBarometer();
 430.                 sensor.setModeActive();
 431.                 sensor.readPressure(&p);
 432.                
 433.                 screen();
 434.                 intro();
 435.                 labels_rs232();
 436.                 labels_lcd();
 437.                 string temp_cache = t.print();
 438.                 rs232_write_data();
 439.                 lcd_write_data();
 440.                
 441.                
 442.                 alarm_temp(temp_cache);
 443.                 main_menu_legend_rs232();
 444.                 serials();
 445.                 alarm_power(3.38);
 446.                 key_menu_main();
 447.                 rs232_menu();
 448.                 menu_main();
 449.                 sensor.setModeStandby();
 450.                 sensor.setModeAltimeter();
 451.                 sensor.setModeActive();
 452.         }
 453. }

odpowiedź "termometr"

Tutaj możesz odpowiedzieć na wklejkę z góry

captcha