termometr

z foreste, 2 lata temu, napisane w C++, wyświetlone 179 razy. [paste_expire] 1 sekunda.
URL https://codetab.e3x.pl/view/b4841474 Udostępnij
Pobierz wklejkę lub Pokaż surowy tekst
 1. #include "mbed.h"
 2. #include "MPL3115A2.h"
 3. #include "Terminal.h"
 4. #include "cstdlib"
 5. #include "string"
 6.  
 7. Terminal pc(PTA2, PTA1); // tx, rx
 8. I2C i2c(PTE0, PTE1);       // sda, scl
 9. MPL3115A2 sensor(&i2c, &pc);
 10. int tempint;
 11. int val = 0;
 12. Timer licznik;
 13. int tempint2;
 14.  
 15. DigitalOut buzzer(PTA12);     // Sanity check to make sure the program is working.
 16. DigitalOut myled1(PTD1, 1);     // Sanity check to make sure the program is working.
 17.  
 18. void speakers()
 19. {
 20.         licznik.start();
 21.        
 22.         if (licznik. read_ms() <= 1000)
 23.         {
 24.                 buzzer = !buzzer;
 25.         }
 26.         licznik.reset();
 27.  
 28. }
 29. void alarm()
 30. {
 31.         if (tempint2 >= tempint)
 32.         {
 33.                 speakers();
 34.         }
 35.         if (tempint > tempint2)
 36.         {
 37.                 buzzer = 0;
 38.         }
 39.        
 40. }
 41.  
 42. void rs232()
 43. {
 44.         char dane[4];
 45.        
 46.  
 47.         pc.gets(dane, 3);
 48.        
 49.         for (int   z = 0; z < 4; z++)
 50.         {
 51.                
 52.                 if (isdigit(dane[z]))//sprawdzanie czy znak jest liczbą
 53.                 {
 54.        
 55.                         tempint = atoi(dane); //kowertowanie tablicy typu char na zmienną int
 56.                 }
 57.         }
 58.        
 59.                
 60. }
 61.  
 62. void screen()
 63. {
 64.        
 65.         pc.foreground(0xFFFF00);
 66.         pc.hideCursor();
 67. }
 68. void intro()
 69. {
 70.         pc.locate(25, 5);
 71.         pc.printf(" ** Inteligetny Termometr   ** ");
 72.         pc.locate(25, 6);
 73.         pc.printf("Create by Foreste");
 74. }
 75. void labels()
 76. {
 77.        
 78.         pc.locate(20, 7);
 79.         pc.printf("Temperatura");
 80.         pc.locate(35, 7);
 81.         pc.printf("Cisnienie");
 82.         pc.locate(48, 7);
 83.         pc.printf("alarm wysokiej temperatury");
 84. }
 85. int main() {
 86.         pc.baud(19200);
 87.         pc.cls();
 88.    
 89.  
 90.         sensor.init();
 91.        
 92.        
 93.  
 94.         //Altitude a;
 95.         Temperature t;
 96.         Pressure p;
 97.    
 98.         // Offsets for Dacula, GA
 99.         //sensor.setOffsetAltitude(83);
 100.         sensor.setOffsetTemperature(20);
 101.         sensor.setOffsetPressure(-32);
 102.        
 103.        
 104.         while (val <= 0)
 105.         {
 106.                
 107.                 screen();
 108.                 intro();
 109.                 pc.locate(1,7);
 110.                 pc.printf("Wpisz wartość temperatury ,po której termometr bedzie sygnalizował przekroczenie");
 111.                 rs232();
 112.                 if ((tempint >= 12) && (tempint <= 40))
 113.                 {
 114.                         pc.cls();
 115.                         screen();
 116.                         intro();
 117.                         pc.locate(20, 7);
 118.                         pc.printf("Zapisalem podaną temperature przekroczenia");
 119.                         wait(5);
 120.                         val = 1;
 121.                 }
 122.                 else
 123.                 {
 124.                         pc.cls();
 125.                         screen();
 126.                         intro();
 127.                         pc.locate(20, 7);
 128.                         pc.printf("Nie poprawne dane wpisano  dane powinny być od 12 do 40");
 129.                         wait(5);
 130.                 }
 131.         }
 132.         pc.cls();
 133.        
 134.        
 135.         while (1)
 136.         {
 137.                 //rs232();
 138.                 //sensor.readAltitude(&a);
 139.                 sensor.readTemperature(&t);
 140.        
 141.                 sensor.setModeStandby();
 142.                 sensor.setModeBarometer();
 143.                 sensor.setModeActive();
 144.                 sensor.readPressure(&p);
 145.                 string str = t.print();
 146.                 tempint2 = atoi(str.c_str());
 147.                 screen();
 148.                 intro();
 149.                 labels();
 150.                 alarm();
 151.                 pc.locate(20,9);
 152.                 pc.printf("%s C", t.print());
 153.                
 154.    
 155.                 pc.locate(35, 9);
 156.                 pc.printf("%s Hpa", p.print());
 157.                 pc.locate(50, 9);
 158.                 pc.printf("%d", tempint);
 159.                 sensor.setModeStandby();
 160.                 sensor.setModeAltimeter();
 161.                 sensor.setModeActive();
 162.         }
 163. }

odpowiedzi na termometr rss

Tytuł Autor Język Dodano
Re: termometr foreste cpp 2 lata temu.

odpowiedź "termometr"

Tutaj możesz odpowiedzieć na wklejkę z góry

captcha