robot

z foreste, 1 rok temu, napisane w C++, wyświetlone 113 razy. [paste_expire] 1 sekunda.
URL https://codetab.e3x.pl/view/9b303817 Udostępnij
Pobierz wklejkę lub Pokaż surowy tekst
 1. #include <mbed.h>
 2. #include "ArduinoMotorShield.hpp"
 3. #include "ultrasonic.h"
 4. #include "PinDetect.h"
 5. /*
 6. DigitalOut F_Left(D12);
 7. DigitalOut F_Right(D13);
 8. DigitalOut B_Left(D8);
 9. DigitalOut B_Right(D9);
 10. DigitalOut start_Left(D11);
 11. DigitalOut start_Right(D4);
 12. */
 13. Timer count , count2, coun3 ;
 14. ArduinoMotorShield engine;
 15. DigitalOut Buzzer(PB_12);
 16. AnalogIn sensor_light(PC_3);
 17. Serial Bluetooth(PC_4, PC_5);
 18. PinDetect left_sensor(PC_6);
 19. PinDetect right_sensor(PC_8);
 20. static int left_sensor_state = 0;
 21. bool lock = true;
 22. /*
 23. DigitalOut Led_front_right(PB_15);
 24. DigitalOut Led_front_left(PB_1);
 25. DigitalOut Led_back_right(PB_2);
 26. DigitalOut Led_back_left(PB_11);
 27. */
 28. void(*bips)();
 29.  
 30. void collision_sensor()
 31. {
 32.         if (left_sensor_state == 1)
 33.         {
 34.                 lock = false;
 35.                 coun3.start();
 36.                 engine.SetBrake(ArduinoMotorShield::MOTOR_A, 0);
 37.                 engine.SetBrake(ArduinoMotorShield::MOTOR_B, 0);
 38.                 engine.SetMotorPower(ArduinoMotorShield::MOTOR_A, -0.1);
 39.                 engine.SetMotorPower(ArduinoMotorShield::MOTOR_B, -0.6);
 40.                 if (coun3.read() >= 5)
 41.                 {
 42.                         left_sensor_state = 0;
 43.                         lock = true;
 44.                         coun3.stop();
 45.                         coun3.reset();
 46.                 }
 47.         }
 48. }
 49.  
 50. void dist(int distance)
 51.        
 52. {  
 53.         if (lock == true)
 54.         {
 55.                
 56.                 if ((distance <= 30) && (distance >= 0))
 57.                 {
 58.                         engine.SetBrake(ArduinoMotorShield::MOTOR_A, 1);
 59.                         engine.SetBrake(ArduinoMotorShield::MOTOR_B, 1);
 60.                         bips();
 61.                         engine.SetMotorPower(ArduinoMotorShield::MOTOR_A, 0.0);
 62.                         engine.SetMotorPower(ArduinoMotorShield::MOTOR_B, 0.0);
 63.                         count2.start();
 64.                         if (count2.read_ms() >= 3000)
 65.                         {
 66.                                 engine.SetBrake(ArduinoMotorShield::MOTOR_A, 0);
 67.                                 engine.SetBrake(ArduinoMotorShield::MOTOR_B, 0);
 68.                                 engine.SetMotorPower(ArduinoMotorShield::MOTOR_A, -0.6);
 69.                                 engine.SetMotorPower(ArduinoMotorShield::MOTOR_B, -0.6);
 70.                                 if (count2.read_ms() >= 5000)
 71.                                 {
 72.                                         engine.SetMotorPower(ArduinoMotorShield::MOTOR_A, -0.6);
 73.                                         engine.SetMotorPower(ArduinoMotorShield::MOTOR_B, 0.6);
 74.                                 }
 75.                        
 76.                                 if ((count2.read_ms() >= 7000) && (distance <= 50))
 77.                                 {
 78.                                         count2.stop();
 79.                                         count2.reset();
 80.                                 }
 81.                         }
 82.                 }
 83.                 else    if (distance <= 50)
 84.                 {
 85.                
 86.                         engine.SetMotorPower(ArduinoMotorShield::MOTOR_A, 0.2);
 87.                         engine.SetMotorPower(ArduinoMotorShield::MOTOR_B, 0.2);
 88.                 }
 89.                 else if (distance <= 60)
 90.                 {
 91.                         engine.SetMotorPower(ArduinoMotorShield::MOTOR_A, 0.3);
 92.                         engine.SetMotorPower(ArduinoMotorShield::MOTOR_B, 0.3);
 93.                 }
 94.                 else if (distance <= 70)
 95.                 {
 96.                         engine.SetMotorPower(ArduinoMotorShield::MOTOR_A, 0.4);
 97.                         engine.SetMotorPower(ArduinoMotorShield::MOTOR_B, 0.4);
 98.                 }
 99.                 else if (distance <= 80)
 100.                 {
 101.                         engine.SetMotorPower(ArduinoMotorShield::MOTOR_A, 0.5);
 102.                         engine.SetMotorPower(ArduinoMotorShield::MOTOR_B, 0.5);
 103.                 }
 104.                 else if (distance <= 90)
 105.                 {
 106.                         engine.SetMotorPower(ArduinoMotorShield::MOTOR_A, 0.6);
 107.                         engine.SetMotorPower(ArduinoMotorShield::MOTOR_B, 0.6);
 108.                 }
 109.                 else if (distance <= 100)
 110.                 {
 111.                         engine.SetMotorPower(ArduinoMotorShield::MOTOR_A, 0.7);
 112.                         engine.SetMotorPower(ArduinoMotorShield::MOTOR_B, 0.7);
 113.                 }
 114.        
 115.                 else
 116.                 {
 117.                         engine.SetMotorPower(ArduinoMotorShield::MOTOR_A, 0.8);
 118.                         engine.SetMotorPower(ArduinoMotorShield::MOTOR_B, 0.8);
 119.                         engine.SetBrake(ArduinoMotorShield::MOTOR_A, 0);
 120.                         engine.SetBrake(ArduinoMotorShield::MOTOR_B, 0);
 121.                 }
 122.                 Bluetooth.printf("Distance %d mm\r\n", distance);
 123.         }
 124. }
 125.  
 126. void left_sensor_push()
 127. {
 128.         left_sensor_state = 1;
 129. }
 130. ultrasonic sensor(PB_13, PB_14, .1, 1, &dist);
 131. void bip()
 132. {
 133.         count.start();
 134.         if (count.read_ms() >= 500)
 135.         {
 136.                 Buzzer = !Buzzer;
 137.                 count.stop();
 138.                 count.reset();
 139.         }
 140. }
 141. class Led
 142. {
 143. public:
 144.         Led(PinName pin)        : _pin(pin)
 145.         {
 146.                 _pin = 0;
 147.         }
 148.         void state(int s)
 149.         {
 150.                 _pin = s;
 151.         }
 152. private:
 153.         DigitalOut _pin;
 154. };
 155. Led Led_front_right(PB_15);
 156. Led Led_front_left(PB_1);
 157. Led Led_back_right(PB_2);
 158. Led Led_back_left(PB_11);
 159.  
 160. int main()
 161. {
 162.         engine.SetMotorPolarity(ArduinoMotorShield::MOTOR_A, ArduinoMotorShield::MOTOR_FORWARD);
 163.         engine.SetMotorPolarity(ArduinoMotorShield::MOTOR_B, ArduinoMotorShield::MOTOR_FORWARD);
 164.         bips = &bip;
 165.         left_sensor.mode(PullUp);
 166.         left_sensor.attach_deasserted( &left_sensor_push );
 167.         left_sensor.setSampleFrequency();
 168.        
 169.        
 170.         right_sensor.mode(PullUp);
 171.         right_sensor.setSampleFrequency();
 172.         sensor.startUpdates();
 173.         for (;;)
 174.         {
 175.                
 176.                 sensor.checkDistance();
 177.                 //bip();
 178.                 collision_sensor();
 179.                 Led_front_right.state(1);
 180.                 Led_front_left.state(1);
 181.                 Led_back_right.state(1);
 182.                 Led_back_left.state(1);
 183.                
 184.         }
 185. }

odpowiedź "robot"

Tutaj możesz odpowiedzieć na wklejkę z góry

captcha