termometr

z foreste, 2 lata temu, napisane w C++, wyświetlone 116 razy.
URL https://codetab.e3x.pl/view/937f394a Udostępnij
Pobierz wklejkę lub Pokaż surowy tekst
 1. #include "mbed.h"
 2. #include "MPL3115A2.h"
 3. #include "Terminal.h"
 4. #include "eeprom.h"
 5. #include "cstdlib"
 6. #include "string"
 7.  
 8. #define EEPROM_ADDR 0x00   // I2c EEPROM address is 0x00
 9.  
 10. #define SDA PTE25            // I2C SDA pin
 11. #define SCL PTE24           // I2C SCL pin
 12. int32_t eeprom_size ,  addr;
 13.  
 14. Terminal pc(PTA2, PTA1); // tx, rx
 15. I2C i2c(PTE0, PTE1);       // sda, scl
 16. EEPROM brain(SDA, SCL, EEPROM_ADDR, EEPROM::T24C08);
 17. MPL3115A2 sensor(&i2c, &pc);
 18. int temperature_live_state, read_user_temp;
 19. int val = 0;
 20. Timer licznik;
 21. char buffer[10];
 22. DigitalOut buzzer(PTA12);     // Sanity check to make sure the program is working.
 23. DigitalOut myled1(PTD1 , 1);     // Sanity check to make sure the program is working.
 24.  
 25.  
 26. void rs232_input_state_user_alarm()
 27. {
 28.         char dane[4];
 29.         int tempint;
 30.  
 31.         pc.gets(dane, 3);
 32.        
 33.         for (int z = 0; z < 4; z++)
 34.         {
 35.                
 36.                 if (isdigit(dane[z]))//sprawdzanie czy znak jest liczbą
 37.                 {
 38.        
 39.                         tempint = atoi(dane); //kowertowanie tablicy typu char na zmienną int
 40.                         read_user_temp = tempint;
 41.                 }
 42.         }
 43. }
 44. void speakers()
 45. {
 46.         licznik.start();
 47.        
 48.         if (licznik.read_ms() <= 1000)
 49.         {
 50.                 buzzer = !buzzer;
 51.         }
 52.         licznik.reset();
 53. }
 54.  
 55. void alarm()
 56. {
 57.         if (temperature_live_state >= read_user_temp)
 58.         {
 59.                 speakers();
 60.         }
 61.         if (read_user_temp > temperature_live_state)
 62.         {
 63.                 buzzer = 0;
 64.         }
 65.        
 66. }
 67.  
 68. void rs232_menu()
 69. {
 70.        
 71.  
 72.         pc.scanf("%5s", buffer);
 73.        
 74.        
 75.        
 76.  
 77.  
 78.          //ktw = buffer;
 79. }
 80.  
 81. void screen()
 82. {
 83.         pc.foreground(0xFFFF00);
 84.         pc.hideCursor();
 85. }
 86. void intro()
 87. {
 88.         pc.locate(25, 5);
 89.         pc.printf(" ** inteligentny Termometr   ** ");
 90.         pc.locate(25, 6);
 91.         pc.printf("Created by Foreste");
 92. }
 93. void labels()
 94. {
 95.         pc.locate(20, 7);
 96.         pc.printf("Temperatura");
 97.         pc.locate(35, 7);
 98.         pc.printf("Cisnienie");
 99.         pc.locate(48, 7);
 100.         pc.printf("alarm wysokiej temperatury");
 101. }
 102. void input_add_user_define_temperature()
 103. {
 104.         while (val <= 0)
 105.         {
 106.                
 107.                 screen();
 108.                 intro();
 109.                 pc.locate(1, 7);
 110.                 pc.printf("Wpisz wartość temperatury ,po której termometr bedzie sygnalizował przekroczenie");
 111.                 read_user_temp;
 112.                 if ((read_user_temp >= 12) && (read_user_temp <= 40))
 113.                 {
 114.                         pc.cls();
 115.                         screen();
 116.                         intro();
 117.                         brain.write(eeprom_size = 8, (int32_t) read_user_temp);
 118.                         pc.locate(20, 7);
 119.                         pc.printf("Zapisalem podaną temperature przekroczenia");
 120.                         wait(5);
 121.                         val = 1;
 122.                 }
 123.                 else
 124.                 {
 125.                         pc.cls();
 126.                         screen();
 127.                         intro();
 128.                         pc.locate(20, 7);
 129.                         pc.printf("Wpisano niepoprawne dane. Dopuszczalny zakres: od 12 do 40");
 130.                         wait(5);
 131.                 }
 132.         }
 133. }
 134.                        
 135. int main() {
 136.         pc.baud(9600);
 137.         pc.cls();
 138.         sensor.init();
 139.        
 140.         //Altitude a;
 141.         Temperature t;
 142.         Pressure p;
 143.         rs232_input_state_user_alarm();
 144.    
 145.         // Offsets for Dacula, GA
 146.         //sensor.setOffsetAltitude(83);
 147.         sensor.setOffsetTemperature(20);
 148.         sensor.setOffsetPressure(-32);
 149.         brain.read((uint32_t)(eeprom_size = 8), (int32_t&) read_user_temp);
 150.        
 151.         while (read_user_temp <= 0)
 152.         {
 153.                 input_add_user_define_temperature();
 154.         }
 155.         pc.cls();
 156.        
 157.        
 158.         while (1)
 159.         {
 160.                 sensor.readTemperature(&t);
 161.         sensor.setModeStandby();
 162.                 sensor.setModeBarometer();
 163.                 sensor.setModeActive();
 164.                 sensor.readPressure(&p);
 165.                 string str = t.print();
 166.                 temperature_live_state = atoi(str.c_str());
 167.                 screen();
 168.                 intro();
 169.                 labels();
 170.                 alarm();
 171.                 pc.locate(20, 9);
 172.                 pc.printf("%s C", t.print());
 173.                 pc.locate(35, 9);
 174.                 pc.printf("%s Hpa", p.print());
 175.                 pc.locate(50, 9);
 176.                 pc.printf("%d", read_user_temp);
 177.                 pc.locate(34, 11);
 178.                 rs232_menu();
 179.                 pc.puts( buffer);
 180.                 sensor.setModeStandby();
 181.                 sensor.setModeAltimeter();
 182.                 sensor.setModeActive();
 183.         }
 184. }

odpowiedź "termometr"

Tutaj możesz odpowiedzieć na wklejkę z góry

captcha