pad

z foreste, 10 miesiące temu, napisane w C++, wyświetlone 110 razy.
URL https://codetab.e3x.pl/view/8a06f284 Udostępnij
Pobierz wklejkę lub Pokaż surowy tekst
 1. #include "mbed.h"
 2. #include "PS_PAD.h"
 3. SPI spix(PTA16, PTA17, PTA15);
 4. PS_PAD vsc3(&spix, PTA14); //PS_PAD (PinName mosi, PinName miso, PinName sck, PinName cs)
 5. Serial pc(USBTX, USBRX);
 6.  
 7. DigitalOut circle(LED1);
 8. DigitalOut SQUAR(LED2);
 9. DigitalOut TRIANGLE(LED3);
 10. int val;
 11. int rx, ry;
 12.  
 13. int main() {
 14.         //wait(0.05);
 15.         //pc.baud(9600);
 16.         pc.printf("Reset\r\n");
 17.  
 18.         val = vsc3.init();
 19.         if (val == -1) {
 20.                 pc.printf("Failure\n");
 21.         }
 22.         else if (val == 0) {
 23.                 pc.printf("START\n");
 24.         }
 25.  
 26.         while (1) {
 27.                 vsc3.poll();
 28.                 circle = 1;
 29.                 SQUAR = 1;
 30.                 TRIANGLE = 1;
 31.                 if (vsc3.read(PS_PAD::PAD_CIRCLE) == 1)
 32.                 {
 33.                         circle = 0;
 34.                 }
 35.                 else
 36.                 {
 37.                         circle = 1;
 38.                 }
 39.                 if (vsc3.read(PS_PAD::PAD_SQUARE) == 1)
 40.                 {
 41.                         SQUAR  = 0;
 42.                 }
 43.                 else
 44.                 {
 45.                         SQUAR = 1;
 46.                 }
 47.                 if (vsc3.read(PS_PAD::PAD_TRIANGLE) == 1)
 48.                 {
 49.                         TRIANGLE = 0;
 50.                 }
 51.                 else
 52.                 {
 53.                         TRIANGLE = 1;
 54.                 }
 55.                 if (vsc3.read(PS_PAD::PAD_X) == 1) pc.printf("X\n");
 56.                 rx = vsc3.read(PS_PAD::ANALOG_RX); ry = vsc3.read(PS_PAD::ANALOG_RY);
 57.                 pc.printf("Right X = %d Y = %d\r\n", rx, ry);
 58.                 wait(0.05);
 59.         }
 60. }
 61.  

odpowiedź "pad"

Tutaj możesz odpowiedzieć na wklejkę z góry

captcha