Untitled

z Eratic Wolf, 2 lata temu, napisane w C++, wyświetlone 68 razy.
URL https://codetab.e3x.pl/view/85ae2dc2 Udostępnij
Pobierz wklejkę lub Pokaż surowy tekst
 1. #include "mbed.h"
 2. #include "DS1820.h"
 3.  #include "Terminal.h"
 4. #include <cctype>
 5. #include <cstdlib>
 6. #include <string>
 7.  
 8. DigitalOut dupa (PTC0);
 9. #define DATA_PIN        PTC7
 10. DS1820 probe(DATA_PIN);
 11. Terminal blut(PTE22, PTE23);
 12. int tempint;
 13.  
 14. void rs232()
 15. {
 16.         char dane[4];
 17.        
 18.  
 19.         blut.gets(dane, 3);
 20.        
 21.         for (int z = 0; z < 4; z++)
 22.         {
 23.                
 24.                 if (isdigit(dane[z]))
 25.                 {
 26.                         char  danet = dane[z];
 27.                        
 28.          tempint = atoi(dane);
 29.                 }
 30.         }
 31.        
 32.         blut.printf("\n");
 33.                
 34. }
 35.  
 36. int konwert()
 37. {
 38.         float tempin = probe.temperature();
 39.         int tepmx;
 40.         tepmx = (int)tempin + 0, 5;
 41.         return tepmx;
 42. }
 43. int main() {  
 44.        
 45.         blut.baud(19200);
 46.         blut.cls();
 47.         blut.hideCursor();
 48.         blut.foreground(0xFFFF00);
 49.         rs232();
 50.  
 51.        
 52.         while (1) {
 53.                 //blut.locate(0, 0);
 54.                 //blut.hideCursor();
 55.                
 56.                 dupa = 0;                                                                                                                                                                                              
 57.                 blut.printf("%d \r\n", konwert());
 58.                 probe.convertTemperature(true, DS1820::all_devices);         //Start temperature conversion, wait until ready
 59.         //      blut.printf(" temp %f oC\r\n", probe.temperature());
 60.                 wait(1);
 61.        
 62.         }
 63. }
 64.  
 65.  

odpowiedź "Untitled"

Tutaj możesz odpowiedzieć na wklejkę z góry

captcha