termometr

z foreste, 2 lata temu, napisane w C++, wyświetlone 113 razy. [paste_expire] 1 sekunda.
URL https://codetab.e3x.pl/view/80f55a7f Udostępnij
Pobierz wklejkę lub Pokaż surowy tekst
 1. #include "mbed.h"
 2. #include "MPL3115A2.h"
 3. #include "Terminal.h"
 4. #include "eeprom.h"
 5. #include "cstdlib"
 6. #include "string"
 7.  
 8. #define EEPROM_ADDR 0x00   // I2c EEPROM address is 0x00
 9.  
 10. #define SDA PTE25            // I2C SDA pin
 11. #define SCL PTE24           // I2C SCL pin
 12. int32_t eeprom_size ,  addr;
 13. int lock= 0;
 14.  
 15. Terminal pc(PTA2, PTA1); // tx, rx
 16. I2C i2c(PTE0, PTE1);       // sda, scl
 17. EEPROM brain(SDA, SCL, EEPROM_ADDR, EEPROM::T24C08);
 18. MPL3115A2 sensor(&i2c, &pc);
 19. int temperature_live_state, read_user_temp;
 20. int val = 0;
 21. Timer licznik;
 22. char buffer[20];
 23.  
 24. DigitalOut buzzer(PTA12);     // Sanity check to make sure the program is working.
 25. DigitalOut myled1(PTD1, 1);     // Sanity check to make sure the program is working.
 26.  
 27.  
 28.  
 29. void alarm(string  & temp_read_input)
 30. {
 31.         string str = temp_read_input;
 32.         temperature_live_state = atoi(str.c_str());
 33.         if (temperature_live_state >= read_user_temp)
 34.         {
 35.                 licznik.start();
 36.        
 37.                 if (licznik.read_ms() <= 1000)
 38.                 {
 39.                         buzzer = !buzzer;
 40.                         //myled1 = !myled1;
 41.                 }
 42.                 licznik.reset();
 43.         }
 44.         if (read_user_temp > temperature_live_state)
 45.         {
 46.                 buzzer = 0;
 47.         }
 48.        
 49. }
 50.  
 51.  
 52.  
 53. void screen()
 54. {
 55.         pc.foreground(0xFFFF00);
 56.         pc.hideCursor();
 57. }
 58. void intro()
 59. {
 60.         pc.locate(25, 5);
 61.         pc.printf(" ** inteligentny Termometr   ** ");
 62.         pc.locate(25, 6);
 63.         pc.printf("Created by Foreste");
 64. }
 65. void labels()
 66. {
 67.         pc.locate(20, 7);
 68.         pc.printf("Temperatura");
 69.         pc.locate(35, 7);
 70.         pc.printf("Cisnienie");
 71.         pc.locate(48, 7);
 72.         pc.printf("alarm wysokiej temperatury");
 73. }
 74. void input_add_user_define_temperature()
 75. {
 76.                 screen();
 77.                 intro();
 78.                 pc.locate(1, 7);
 79.                 pc.printf("Wpisz wartość temperatury ,po której termometr bedzie sygnalizował przekroczenie");
 80.  
 81.                 char dane[4];
 82.                 int tempint;
 83.  
 84.                 pc.gets(dane, 3);
 85.        
 86.                 for (int z = 0; z < 4; z++)
 87.                 {
 88.                
 89.                         if (isdigit(dane[z]))//sprawdzanie czy znak jest liczbą
 90.                         {
 91.        
 92.                                 tempint = atoi(dane); //kowertowanie tablicy typu char na zmienną int
 93.                                 read_user_temp = tempint;
 94.                         }
 95.                         lock = 1;
 96.                 }
 97.                         //read_user_temp;
 98.                         if ((read_user_temp >= 12) && (read_user_temp <= 40))
 99.                         {
 100.                                 pc.cls();
 101.                                 screen();
 102.                                 intro();
 103.                                 brain.write(eeprom_size = 8, (int32_t) read_user_temp);
 104.                                 pc.locate(20, 7);
 105.                                 pc.printf("Zapisalem podaną temperature przekroczenia");
 106.                                 wait(5);
 107.                                 val = 1;
 108.                                 fflush(stdin);
 109.                                 pc.cls();
 110.                         }
 111.                         else
 112.                         {
 113.                                 pc.cls();
 114.                                 screen();
 115.                                 //intro();
 116.                                 pc.locate(20, 7);
 117.                                 pc.printf("Wpisano niepoprawne dane. Dopuszczalny zakres: od 12 do 40");
 118.                                 wait(5);
 119.                         }
 120.        
 121.                 }
 122.        
 123. void rs232_menu()
 124. {
 125.        
 126.         if (strcmp(buffer, "reset") == 0)
 127.         {
 128.                 NVIC_SystemReset();
 129.         }
 130.         else if (strcmp(buffer, "alarm") == 0)
 131.         {
 132.                 pc.cls();
 133.                 input_add_user_define_temperature();
 134.         }
 135.        
 136. }
 137. void serials()
 138. {
 139.         if (pc.readable())
 140.         {
 141.                 pc.scanf("%s", buffer);
 142.         }
 143. }
 144. int main() {
 145.        
 146.         pc.baud(9600);
 147.         pc.attach(&serials);
 148.         pc.cls();
 149.         sensor.init();
 150.         screen();
 151.         intro();
 152.         wait(5);
 153.         //Altitude a;
 154.         Temperature t;
 155.         Pressure p;                                                                                                                                    
 156.         // Offsets for Dacula, GA
 157.         //sensor.setOffsetAltitude(83);
 158.         sensor.setOffsetTemperature(20);
 159.         sensor.setOffsetPressure(-32);
 160.         brain.read((uint32_t)(eeprom_size = 8), (int32_t&) read_user_temp);
 161.        
 162.         while (read_user_temp <= 0)
 163.         {
 164.                 while (val <= 0)
 165.                 {
 166.                         input_add_user_define_temperature();
 167.                 }
 168.         }
 169.         pc.cls();
 170.        
 171.        
 172.         while (1)
 173.         {
 174.                 sensor.readTemperature(&t);
 175.         sensor.setModeStandby();
 176.                 sensor.setModeBarometer();
 177.                 sensor.setModeActive();
 178.                 sensor.readPressure(&p);
 179.                
 180.                 screen();
 181.                 intro();
 182.                 labels();
 183.                 string temp_cache = t.print();
 184.                 pc.locate(20, 9);
 185.                 pc.printf("%s C", t.print());
 186.                 pc.locate(35, 9);
 187.                 pc.printf("%s Hpa", p.print());
 188.                 pc.locate(50, 9);
 189.                 pc.printf("%d", read_user_temp);
 190.                 alarm(temp_cache);
 191.                 rs232_menu();
 192.                
 193.                 //pc.printf("%s", test);
 194.                 sensor.setModeStandby();
 195.                 sensor.setModeAltimeter();
 196.                 sensor.setModeActive();
 197.                
 198.         }
 199. }

odpowiedź "termometr"

Tutaj możesz odpowiedzieć na wklejkę z góry

captcha