multimetr

z foreste, 3 lata temu, napisane w C++, wyświetlone 188 razy. [paste_expire] 1 sekunda.
URL https://codetab.e3x.pl/view/5f6ed291 Udostępnij
Pobierz wklejkę lub Pokaż surowy tekst
 1. #include "mbed.h"
 2. #include "TextLCD.h"
 3. #include "Terminal.h"
 4. #include "pin_names.h"
 5.  
 6. // Host PC Communication channels
 7. //Serial pc(USBTX, USBRX); // tx, rx
 8.  
 9. Terminal pc(BTTX, BTRX); // tx, rx
 10. // I2C Communication
 11. //I2C i2c_lcd(PTC9, PTC8);  // SDA, SCL
 12. I2C i2c_lcd(PB_14, PB_13);  // SDA, SCL
 13. #define LightOn TextLCD::LightOn
 14. TextLCD_I2C lcd(&i2c_lcd, 0x4E, TextLCD::LCD16x2, TextLCD::ST7066_ACM); // I2C bus, PCF8574 Slaveaddress, LCD Type, Device Type
 15. AnalogIn voltage(PC_3);
 16. float voltageV = 0.0;
 17. void init()
 18. {
 19.         pc.foreground(0xFFFFFF);
 20.         pc.locate(0, 0);
 21.         pc.printf("Voltmeter v1");
 22.         lcd.setBacklight(LightOn);
 23.         lcd.setCursor(TextLCD::CurOff_BlkOff);
 24.         wait(0.2);
 25.         lcd.locate(2, 0);
 26.         lcd.printf("Voltmeter v1");
 27. }
 28. void load()
 29. {
 30.         lcd.locate(4, 0);
 31.         lcd.printf("Starting \n");
 32.         pc.locate(5, 0);
 33.         pc.printf("Starting \r\n");
 34.        
 35.         for (int loanding = 0; loanding <= 100; loanding++)
 36.         {
 37.                 wait(0.3);
 38.                 lcd.locate(6, 1);
 39.                 lcd.printf("%d \n", loanding);
 40.                 lcd.setUDC(0, (char *) udc_procent);
 41.                 lcd.locate(9, 1);
 42.                 lcd.putc(0);
 43.                 pc.locate(6, 1);
 44.                 pc.printf("%d", loanding);
 45.         }
 46. }
 47. void warring()
 48. {
 49.         lcd.locate(3, 0);
 50.         lcd.printf("WARRING! \n");
 51.         pc.locate(5, 0);
 52.         pc.foreground(0xFF0000);
 53.         pc.printf("WARRING! \r\n");
 54.         wait(1);
 55.         lcd.cls();
 56.         lcd.locate(0, 0);
 57.         lcd.printf("Use a resistor");
 58.         lcd.locate(0, 1);
 59.         lcd.printf("divider");
 60.         pc.printf("Use a resistor divider");
 61. }
 62. void clear()
 63. {
 64.         lcd.cls();
 65.         pc.cls();
 66. }
 67. int main() {
 68.         clear();
 69.         init();
 70.         wait(5);
 71.         clear();
 72.         warring();
 73.         wait(2);
 74.         clear();
 75.         load();
 76.         wait(2);
 77.         clear();
 78.        
 79. int     voltager;      
 80.  
 81.         while (1)
 82.         {
 83.                 voltager = voltage.read_u16();
 84.                 pc.locate(4, 0);
 85.                 voltageV = (voltager*5.0) / 27000.0;
 86.                 pc.printf("value voltage %0.1f", voltageV);
 87.                 lcd.printf("value voltage %0.1f \n", voltageV);
 88.                 wait(0.2f);
 89.                
 90.         }
 91. }

odpowiedź "multimetr"

Tutaj możesz odpowiedzieć na wklejkę z góry

captcha