Untitled

z Tinct Parakeet, 2 lata temu, napisane w C++, wyświetlone 119 razy. [paste_expire] 1 sekunda.
URL https://codetab.e3x.pl/view/5aa1b650 Udostępnij
Pobierz wklejkę lub Pokaż surowy tekst
 1. #include "mbed.h"
 2.  
 3. #include "MPL3115A2.h"
 4. #include "Terminal.h"
 5. #include "eeprom.h"
 6. #include "cstdlib"
 7. #include "string"
 8.  
 9. #define EEPROM_ADDR 0x00   // I2c EEPROM address is 0x00
 10.  
 11. #define SDA PTE25            // I2C SDA pin
 12. #define SCL PTE24           // I2C SCL pin
 13. int32_t eeprom_size, max_size;
 14. uint32_t addr;
 15.  
 16. //#define MIN(X,Y) ((X) < (Y) ? (X) : (Y))
 17. //#define MAX(X,Y) ((X) > (Y) ? (X) : (Y))
 18.  
 19. Terminal pc(PTA2, PTA1); // tx, rx
 20. I2C i2c(PTE0, PTE1);       // sda, scl
 21. EEPROM brain(SDA, SCL, EEPROM_ADDR, EEPROM::T24C08);
 22. MPL3115A2 sensor(&i2c, &pc);
 23. int tempint2, read_user_temp;
 24. int val = 0;
 25. Timer licznik;
 26. string tp ;
 27. DigitalOut buzzer(PTA12);     // Sanity check to make sure the program is working.
 28. DigitalOut myled1(PTD1 , 1);     // Sanity check to make sure the program is working.
 29. InterruptIn test(PTD4);
 30.  
 31.  
 32.  
 33. void rs232_input_state_user_alarm()
 34. {
 35.         char dane[4];
 36.         int tempint;
 37.  
 38.         pc.gets(dane, 3);
 39.        
 40.         for (int   z = 0; z < 4; z++)
 41.         {
 42.                
 43.                 if (isdigit(dane[z]))//sprawdzanie czy znak jest liczbą
 44.                 {
 45.        
 46.                         tempint = atoi(dane); //kowertowanie tablicy typu char na zmienną int
 47.                         read_user_temp = tempint;
 48.                 }
 49.         }
 50.        
 51. }
 52. void speakers()
 53. {
 54.         licznik.start();
 55.        
 56.         if (licznik.read_ms() <= 1000)
 57.         {
 58.                 buzzer = !buzzer;
 59.         }
 60.         licznik.reset();
 61.  
 62. }
 63.  
 64. void alarm()
 65. {
 66.         if (tempint2 >= read_user_temp)
 67.         {
 68.                 speakers();
 69.         }
 70.         if (read_user_temp > tempint2)
 71.         {
 72.                 buzzer = 0;
 73.         }
 74.        
 75. }
 76.  
 77. void rs232_menu()
 78. {
 79.        
 80.         char buffer[10];
 81.  
 82.         pc.gets(buffer, 10 );
 83.        
 84.         for (int   z = 0; z < 10; z++)
 85.         {
 86.                 tp = buffer[z];
 87.         }
 88.  
 89.          //ktw = buffer;
 90. }
 91.  
 92. void screen()
 93. {
 94.        
 95.         pc.foreground(0xFFFF00);
 96.         pc.hideCursor();
 97. }
 98. void intro()
 99. {
 100.         pc.locate(25, 5);
 101.         pc.printf(" ** inteligentny Termometr   ** ");
 102.         pc.locate(25, 6);
 103.         pc.printf("Created by Foreste");
 104. }
 105. void labels()
 106. {
 107.        
 108.         pc.locate(20, 7);
 109.         pc.printf("Temperatura");
 110.         pc.locate(35, 7);
 111.         pc.printf("Cisnienie");
 112.         pc.locate(48, 7);
 113.         pc.printf("alarm wysokiej temperatury");
 114. }
 115. void input_add_user_define_temperature()
 116. {
 117.         while (val <= 0)
 118.         {
 119.                
 120.                 screen();
 121.                 intro();
 122.                 pc.locate(1, 7);
 123.                 pc.printf("Wpisz wartość temperatury ,po której termometr bedzie sygnalizował przekroczenie");
 124.                 read_user_temp;
 125.                 if ((read_user_temp >= 12) && (read_user_temp <= 40))
 126.                 {
 127.                         pc.cls();
 128.                         screen();
 129.                         intro();
 130.                         brain.write(eeprom_size = 8, (int32_t) read_user_temp);
 131.                         pc.locate(20, 7);
 132.                         pc.printf("Zapisalem podaną temperature przekroczenia");
 133.                         wait(5);
 134.                         val = 1;
 135.                 }
 136.                 else
 137.                 {
 138.                         pc.cls();
 139.                         screen();
 140.                         intro();
 141.                         pc.locate(20, 7);
 142.                         pc.printf("Wpisano niepoprawne dane. Dopuszczalny zakres: od 12 do 40");
 143.                         wait(5);
 144.                 }
 145.         }
 146. }
 147.                        
 148. int main() {
 149.         pc.baud(9600);
 150.         pc.cls();
 151.    
 152.  
 153.         sensor.init();
 154.        
 155.        
 156.  
 157.         //Altitude a;
 158.         Temperature t;
 159.         Pressure p;
 160.         rs232_input_state_user_alarm();
 161.    
 162.         // Offsets for Dacula, GA
 163.         //sensor.setOffsetAltitude(83);
 164.         sensor.setOffsetTemperature(20);
 165.         sensor.setOffsetPressure(-32);
 166.         brain.read((uint32_t)(eeprom_size = 8), (int32_t&) read_user_temp);
 167.        
 168.         while (read_user_temp <= 0)
 169.         {
 170.                 input_add_user_define_temperature();
 171.                 }
 172.         pc.cls();
 173.        
 174.        
 175.         while (1)
 176.        
 177.                 //rs232();
 178.                 //sensor.readAltitude(&a);
 179.                 sensor.readTemperature(&t);
 180.        
 181.                 sensor.setModeStandby();
 182.                 sensor.setModeBarometer();
 183.                 sensor.setModeActive();
 184.                 sensor.readPressure(&p);
 185.                 string str = t.print();
 186.                 tempint2 = atoi(str.c_str());
 187.                 screen();
 188.                 intro();
 189.                 labels();
 190.                 alarm();
 191.                 pc.locate(20,9);
 192.                 pc.printf("%s C", t.print());
 193.                
 194.    
 195.                 pc.locate(35, 9);
 196.                 pc.printf("%s Hpa", p.print());
 197.                 pc.locate(50, 9);
 198.                 pc.printf("%d", read_user_temp);
 199.                 pc.locate(34, 11);
 200.        
 201.                 pc.printf("%s", tp );
 202.                 sensor.setModeStandby();
 203.                 sensor.setModeAltimeter();
 204.                 sensor.setModeActive();
 205.         }
 206. }

odpowiedź "Untitled"

Tutaj możesz odpowiedzieć na wklejkę z góry

captcha