termometr

z foreste, 2 lata temu, napisane w C++, wyświetlone 115 razy. [paste_expire] 1 sekunda.
URL https://codetab.e3x.pl/view/564ff6f3 Udostępnij
Pobierz wklejkę lub Pokaż surowy tekst
 1. #include "mbed.h"
 2. #include "MPL3115A2.h"
 3. #include "Terminal.h"
 4. #include "cstdlib"
 5. #include "string"
 6.  
 7. Terminal pc(PTA2, PTA1); // tx, rx
 8. I2C i2c(PTE0, PTE1);       // sda, scl
 9. MPL3115A2 sensor(&i2c, &pc);
 10. int tempint;
 11. int val = 0;
 12. Timer licznik;
 13.  
 14. DigitalOut buzzer(PTA12);     // Sanity check to make sure the program is working.
 15. DigitalOut myled1(PTD1, 1);     // Sanity check to make sure the program is working.
 16. void alarm()
 17. {
 18.         licznik.start();
 19.        
 20.         if (licznik. read_ms() <= 1000)
 21.         {
 22.                 buzzer = !buzzer;
 23.         }
 24.         licznik.reset();
 25. }
 26. void rs232()
 27. {
 28.         char dane[4];
 29.        
 30.  
 31.         pc.gets(dane, 3);
 32.        
 33.         for (int   z = 0; z < 4; z++)
 34.         {
 35.                
 36.                 if (isdigit(dane[z]))//sprawdzanie czy znak jest liczbą
 37.                 {
 38.        
 39.                         tempint = atoi(dane); //kowertowanie tablicy typu char na zmienną int
 40.                 }
 41.         }
 42.        
 43.                
 44. }
 45.  
 46. void screen()
 47. {
 48.        
 49.         pc.foreground(0xFFFF00);
 50.         pc.hideCursor();
 51. }
 52. void intro()
 53. {
 54.         pc.locate(25, 5);
 55.         pc.printf(" ** Inteligetny Termometr   ** ");
 56.         pc.locate(25, 6);
 57.         pc.printf("Create by Foreste");
 58. }
 59. void labels()
 60. {
 61.        
 62.         pc.locate(20, 7);
 63.         pc.printf("Temperatura");
 64.         pc.locate(35, 7);
 65.         pc.printf("Cisnienie");
 66.         pc.locate(48, 7);
 67.         pc.printf("alarm wysokiej temperatury");
 68. }
 69. int main() {
 70.         pc.baud(19200);
 71.         pc.cls();
 72.    
 73.  
 74.         sensor.init();
 75.        
 76.        
 77.  
 78.         //Altitude a;
 79.         Temperature t;
 80.         Pressure p;
 81.    
 82.         // Offsets for Dacula, GA
 83.         //sensor.setOffsetAltitude(83);
 84.         sensor.setOffsetTemperature(20);
 85.         sensor.setOffsetPressure(-32);
 86.        
 87.        
 88.         while (val <= 0)
 89.         {
 90.                
 91.                 screen();
 92.                 intro();
 93.                 pc.locate(1,7);
 94.                 pc.printf("Wpisz wartość temperatury ,po której termometr bedzie sygnalizował przekroczenie");
 95.                 rs232();
 96.                 if ((tempint >= 12) && (tempint <= 40))
 97.                 {
 98.                         pc.cls();
 99.                         screen();
 100.                         intro();
 101.                         pc.locate(20, 7);
 102.                         pc.printf("Zapisalem podaną temperature przekroczenia");
 103.                         wait(5);
 104.                         val = 1;
 105.                 }
 106.                 else
 107.                 {
 108.                         pc.cls();
 109.                         screen();
 110.                         intro();
 111.                         pc.locate(20, 7);
 112.                         pc.printf("Nie poprawne dane wpisano  dane powinny być od 12 do 40");
 113.                         wait(5);
 114.                 }
 115.         }
 116.         pc.cls();
 117.        
 118.        
 119.         while (1)
 120.         {
 121.                 //rs232();
 122.                 //sensor.readAltitude(&a);
 123.                 sensor.readTemperature(&t);
 124.        
 125.                 sensor.setModeStandby();
 126.                 sensor.setModeBarometer();
 127.                 sensor.setModeActive();
 128.                 sensor.readPressure(&p);
 129.                 string str = t.print();
 130.                 int tempint2 = atoi(str.c_str());
 131.                 screen();
 132.                 intro();
 133.                 labels();
 134.                 if (tempint2 < tempint)
 135.                 {
 136.                         alarm();
 137.                 }
 138.                 alarm();
 139.                 pc.locate(20,9);
 140.                 pc.printf("%s C", t.print());
 141.                
 142.    
 143.                 pc.locate(35, 9);
 144.                 pc.printf("%s Hpa", p.print());
 145.                 pc.locate(50, 9);
 146.                 pc.printf("%d", tempint);
 147.                 sensor.setModeStandby();
 148.                 sensor.setModeAltimeter();
 149.                 sensor.setModeActive();
 150.         }
 151. }

odpowiedź "termometr"

Tutaj możesz odpowiedzieć na wklejkę z góry

captcha