termometr

z foreste, 2 lata temu, napisane w C++, wyświetlone 164 razy.
URL https://codetab.e3x.pl/view/5582e9ed Udostępnij
Pobierz wklejkę lub Pokaż surowy tekst
 1. //TODO 1 Dokończyć monitor bateri
 2. //TODO 2 Pytanie o imię użytkownika i zapamiętanie jego
 3. //TODO 3 Wyłaczenie alarmu przyciskiem
 4. //TODO 4 Dodanie obslugi LCD
 5. #include "mbed.h"
 6. #include "MPL3115A2.h"
 7. #include "Terminal.h"
 8. #include "eeprom.h"
 9. #include "cstdlib"
 10. #include "string"
 11.  
 12. #define EEPROM_ADDR 0x00   // I2c EEPROM address is 0x00
 13.  
 14. #define SDA PTE25            // I2C SDA pin
 15. #define SCL PTE24           // I2C SCL pin
 16. int32_t eeprom_size, addr;
 17. Terminal pc(PTA2, PTA1);  // tx, rx
 18. I2C i2c(PTE0, PTE1);        // sda, scl
 19. EEPROM brain(SDA, SCL, EEPROM_ADDR, EEPROM::T24C08);
 20. MPL3115A2 sensor(&i2c, &pc);
 21. int temperature_live_state;
 22. static int read_user_temp;
 23. int val = 0;
 24. int val2 = 0;
 25. int val3 = 0;
 26. int *temp_data = &read_user_temp;
 27. Timer licznik, licznik2, licznik3, licznik4;
 28. char buffer[20];
 29. char dane[4];
 30. float  check_battery;
 31. int lock  = 0;  
 32. int menu_select_option = 0;
 33. int menu_select= 0;
 34.  
 35.  
 36. //DigitalOut myled1(PTA12);     // Sanity check to make sure the program is working.
 37. DigitalOut buzzer(PTB16);      // Sanity check to make sure the program is working.
 38. DigitalOut Red(PTB18, 1);
 39. DigitalOut Blue(PTD1, 1);
 40. DigitalOut Green(PTB19, 1);
 41. DigitalOut testing(PTB17, 1);
 42. AnalogIn batery(PTC2);
 43. DigitalIn key_menu(PTD4);
 44.  
 45.  
 46. float monitor_batery()
 47. {
 48.         check_battery = batery.read();
 49.         float resume;
 50.         return resume = (check_battery * 4.1);
 51. }
 52.  
 53. void monitor_batery_light()
 54. {
 55.         if ((monitor_batery() <= 4.10) && (monitor_batery() >= 3.74))
 56.         {
 57.                 Green = 0;
 58.         }
 59.         else if ((monitor_batery() <= 3.74) && (monitor_batery() >= 3.38))
 60.         {
 61.                 Green = 0;
 62.                 Red      = 0;
 63.         }
 64.         else if (monitor_batery() <= 3.38)
 65.         {
 66.                 Red = 0;
 67.                 Green = 1;
 68.         }
 69. }
 70.  
 71. void key_menu_main()
 72. {
 73.        
 74.         if (key_menu == 0)
 75.         {
 76.                
 77.                 licznik3.start();
 78.                 if ((licznik3.read_ms() >= 200) && (licznik3.read_ms() <= 1500))
 79.                 {
 80.                         menu_select_option = 1;
 81.                         val3 = 1;
 82.                 }
 83.                 if ((licznik3.read_ms() >= 1500)  && (licznik3.read_ms() <= 3200))
 84.                 {
 85.                         menu_select_option = 2;
 86.                         val3 = 1;
 87.                 }
 88.                 if (licznik3.read_ms() >= 3200)
 89.                 {
 90.                         menu_select_option = 0;
 91.                         licznik3.reset();
 92.                 }
 93.         }
 94.         else
 95.         {
 96.                 val3 = 0;
 97.                 licznik3.stop();
 98.                 licznik3.reset();
 99.         }
 100.  
 101. }
 102.  
 103. void menu_main()
 104. {
 105.         if (( val3 == 0) && (menu_select_option == 1))
 106.         {
 107.                 val2 = 1;
 108.         }
 109.         if ((val3 == 0) && (menu_select_option == 2))
 110.         {
 111.                 licznik4.start();
 112.                 monitor_batery_light();
 113.                 if (licznik4.read() >= 5)
 114.                 {
 115.                         menu_select_option = 0;
 116.                         Red = 1; Green = 1;
 117.                         licznik4.stop();
 118.                         licznik4.reset();
 119.                 }
 120.         }
 121. }
 122. void refresh_buffer()
 123. {
 124.         for (int y = 0; y < sizeof(buffer); y++)
 125.                 buffer[y] = 0;
 126.         for (int z = 0; z < sizeof(dane); z++)
 127.                 dane[z] = 0;
 128. }              
 129.  
 130. void serials()
 131. {
 132.         if (pc.readable())
 133.         {
 134.                 pc.scanf("%s", buffer);
 135.         }
 136. }
 137.  
 138. void signaller()
 139. {
 140.         licznik.start();
 141.        
 142.         if (licznik.read_ms() >= 1000)
 143.         {
 144.                 buzzer = !buzzer;
 145.                 licznik.reset();
 146.         }
 147.        
 148. }
 149.  
 150. void alarm_power(float voltage_limit_definition)
 151. {
 152.         if (monitor_batery() <= voltage_limit_definition)
 153.         {
 154.                 if (lock <= 4)
 155.                 {
 156.                         licznik2.start();
 157.                                
 158.                         if (licznik2.read_ms() >= 1500)
 159.                         {
 160.                                        
 161.                                 buzzer = !buzzer;
 162.                                 licznik2.reset();
 163.                                        
 164.                         }
 165.                         lock++;
 166.                 }
 167.         }
 168.         if (voltage_limit_definition <= monitor_batery())
 169.         {
 170.                 lock = 0;
 171.                 licznik2.stop();
 172.                 licznik2.reset();
 173.         }
 174. }
 175.  
 176. void alarm_temp(string  & temp_read_input)
 177. {
 178.         string str = temp_read_input;
 179.         temperature_live_state = atoi(str.c_str());
 180.         if (val2 == 0)
 181.         {
 182.                 if (temperature_live_state >= *temp_data)
 183.                 {
 184.                         signaller();
 185.                 }
 186.         }
 187.         if (*temp_data - temperature_live_state == 1)
 188.         {
 189.                 val2 = 0;
 190.         }
 191.         if (*temp_data > temperature_live_state)
 192.         {
 193.                 buzzer = 0;
 194.                 licznik.stop();
 195.                 licznik.reset();
 196.         }
 197.        
 198. }
 199.  
 200. void screen()
 201. {
 202.         pc.foreground(0xFFFF00);
 203.         pc.hideCursor();
 204. }
 205. void main_menu_legend_rs232()
 206. {
 207.         pc.locate(25, 12);
 208.         pc.printf("Menu główne konsoli - komendy:");
 209.         pc.locate(22, 13);
 210.         pc.printf("\"alarm\"  Ustawienie alarmu");
 211.         pc.locate(22, 14);
 212.         pc.printf("\"wycisz\" Wyłaczenie alarmu");
 213.         pc.locate(22, 15);
 214.         pc.printf("\"reset\"  Ponownie uruchomienie");
 215. }
 216. void intro()
 217. {
 218.         pc.locate(15, 5);
 219.         pc.printf(" ** inteligentny Termometr   ** ");
 220.         pc.locate(15, 6);
 221.         pc.printf("Created by Foreste");
 222. }
 223. void labels()
 224. {
 225.         pc.locate(10, 7);
 226.         pc.printf("Temperatura");
 227.         pc.locate(25, 7);
 228.         pc.printf("Cisnienie");
 229.         pc.locate(38, 7);
 230.         pc.printf("otrzezenie wysokiej temp");
 231.         pc.locate(65, 7);
 232.         pc.printf("Bateria");
 233. }
 234. void input_add_user_define_temperature()
 235. {
 236.         int tempint;
 237.         refresh_buffer();
 238.        
 239.         screen();
 240.         intro();
 241.         pc.locate(1, 7);
 242.         pc.printf("Wpisz wartość temperatury ,po której termometr bedzie sygnalizował przekroczenie");
 243.        
 244.         if (pc.readable())
 245.         {
 246.                 pc.scanf("%s", dane);
 247.                
 248.         }      
 249.        
 250.        
 251.         for (int   z = 0; z < 4; z++)
 252.         {
 253.                
 254.                 if (isdigit(dane[z]))//sprawdzanie czy znak jest liczbą
 255.                 {
 256.        
 257.                         tempint = atoi(dane);  //kowertowanie tablicy typu char na zmienną int
 258.                                
 259.                 }
 260.         }
 261.        
 262.                  
 263.         *temp_data = tempint;
 264.         if ((*temp_data >= 1) && (*temp_data <= 99))
 265.         {
 266.                
 267.                 if ((*temp_data >= 12) && (*temp_data <= 40))
 268.                 {
 269.                         pc.cls();
 270.                         screen();
 271.                         intro();
 272.                         brain.write(eeprom_size = 8, (int32_t) *temp_data);
 273.                         pc.locate(20, 7);
 274.                         pc.printf("Zapisalem podaną temperature przekroczenia");
 275.                         wait(5);
 276.                         val = 1;
 277.                         refresh_buffer();
 278.                         pc.cls();
 279.                                
 280.                 }
 281.                 else
 282.                 {
 283.                         pc.cls();
 284.                         screen();
 285.                         intro();
 286.                         pc.locate(20, 7);
 287.                         pc.printf("Wpisano niepoprawne dane. Dopuszczalny zakres: od 12 do 40");
 288.                         wait(5);
 289.                         pc.cls();
 290.                        
 291.                 }
 292.         }
 293. }
 294. void mute()
 295. {
 296.         pc.cls();
 297.         intro();
 298.         val2 = 1;
 299.         pc.locate(10, 7);
 300.         pc.printf("Alarm został wyłączony");
 301.         wait(2);
 302.         refresh_buffer();
 303. }
 304. void reset()
 305. {
 306.         pc.cls();
 307.         intro();
 308.         pc.locate(15, 7);
 309.         pc.printf("Zachwile nastąpi ponowne uruchomienie");
 310.         wait(2);
 311.         NVIC_SystemReset();
 312. }
 313. void rs232_menu()
 314. {
 315.        
 316.         if (strcmp(buffer, "wycisz") == 0)
 317.         {
 318.                 mute();
 319.         }
 320.         if (strcmp(buffer, "reset") == 0)
 321.         {
 322.                 reset();
 323.         }
 324.         else if (strcmp(buffer, "alarm") == 0)
 325.         {
 326.                 pc.cls();
 327.                 while (val <= 0)
 328.                 {
 329.                         input_add_user_define_temperature();
 330.                 }
 331.         }
 332.        
 333. }
 334.  
 335. int main() {
 336.         int lock  = 0; 
 337.         pc.baud(9600);    
 338.         pc.cls();
 339.         sensor.init();
 340.         screen();
 341.         intro();
 342.         refresh_buffer();
 343.         wait(5);
 344.         Temperature t;
 345.         Pressure p;                                                                                                                                    
 346.         sensor.setOffsetTemperature(20);
 347.         sensor.setOffsetPressure(-32);
 348.         brain.read((uint32_t)(eeprom_size = 8), (int32_t&) *temp_data);
 349.        
 350.         while (read_user_temp <= 0)
 351.         {
 352.                 while (val <= 0)
 353.                 {
 354.                         input_add_user_define_temperature();
 355.                 }              
 356.         }
 357.         pc.cls();
 358.        
 359.        
 360.         while (1)
 361.         {
 362.                 val = 0;
 363.                
 364.                 sensor.readTemperature(&t);
 365.                 sensor.setModeStandby();
 366.                 sensor.setModeBarometer();
 367.                 sensor.setModeActive();
 368.                 sensor.readPressure(&p);
 369.                
 370.                 screen();
 371.                 intro();
 372.                 labels();
 373.                 string temp_cache = t.print();
 374.                 pc.locate(10, 9);
 375.                 pc.printf("%s C", t.print());
 376.                 pc.locate(25, 9);
 377.                 pc.printf("%s Hpa", p.print());
 378.                 pc.locate(45, 9);
 379.                 pc.printf("%d", *temp_data);
 380.                 pc.locate(65, 9);
 381.                 pc.printf("%1.2fV", monitor_batery());
 382.                 pc.locate(65, 12);
 383.                 alarm_temp(temp_cache);
 384.                 main_menu_legend_rs232();
 385.                 serials();
 386.                 alarm_power(3.38);
 387.                 key_menu_main();
 388.                 rs232_menu();
 389.                 menu_main();
 390.                 sensor.setModeStandby();
 391.                 sensor.setModeAltimeter();
 392.                 sensor.setModeActive();
 393.         }
 394. }

odpowiedź "termometr"

Tutaj możesz odpowiedzieć na wklejkę z góry

captcha