termometr

z foreste, 2 lata temu, napisane w C++, wyświetlone 111 razy. [paste_expire] 1 sekunda.
URL https://codetab.e3x.pl/view/51b241e5 Udostępnij
Pobierz wklejkę lub Pokaż surowy tekst
 1. #include "mbed.h"
 2. #include "MPL3115A2.h"
 3. #include "Terminal.h"
 4. #include "cstdlib"
 5. #include "string"
 6.  
 7. Terminal pc(PTA2, PTA1); // tx, rx
 8. I2C i2c(PTE0, PTE1);       // sda, scl
 9. MPL3115A2 sensor(&i2c, &pc);
 10. int tempint;
 11. int val = 0;
 12.  
 13. //DigitalOut myled(LED1);     // Sanity check to make sure the program is working.
 14.  
 15.  
 16. void rs232()
 17. {
 18.         char dane[4];
 19.        
 20.  
 21.         pc.gets(dane, 3);
 22.        
 23.         for (int   z = 0; z < 4; z++)
 24.         {
 25.                
 26.                 if (isdigit(dane[z]))//sprawdzanie czy znak jest liczbą
 27.                 {
 28.        
 29.                         tempint = atoi(dane); //kowertowanie tablicy typu char na zmienną int
 30.                 }
 31.         }
 32.        
 33.                
 34. }
 35.  
 36. void screen()
 37. {
 38.        
 39.         pc.foreground(0xFFFF00);
 40.         pc.hideCursor();
 41. }
 42. void intro()
 43. {
 44.         pc.locate(25, 5);
 45.         pc.printf(" ** Inteligetny Termometr   ** ");
 46.         pc.locate(25, 6);
 47.         pc.printf("Create by Foreste");
 48. }
 49. void labels()
 50. {
 51.        
 52.         pc.locate(20, 7);
 53.         pc.printf("Temperatura");
 54.         pc.locate(35, 7);
 55.         pc.printf("Cisnienie");
 56. }
 57. int main() {
 58.         pc.baud(19200);
 59.         pc.cls();
 60.    
 61.  
 62.         sensor.init();
 63.        
 64.        
 65.  
 66.         //Altitude a;
 67.         Temperature t;
 68.         Pressure p;
 69.    
 70.         // Offsets for Dacula, GA
 71.         //sensor.setOffsetAltitude(83);
 72.         sensor.setOffsetTemperature(20);
 73.         sensor.setOffsetPressure(-32);
 74.        
 75.        
 76.         while (val <= 0)
 77.         {
 78.                
 79.                 screen();
 80.                 intro();
 81.                 pc.locate(20,7);
 82.                 pc.printf("Wpisz wartość temperatury ,po której termometr bedzie sygnalizował przekroczenie");
 83.                 rs232();
 84.                 if ((tempint >= 12) && (tempint <= 40))
 85.                 {
 86.                         pc.cls();
 87.                         screen();
 88.                         intro();
 89.                         pc.locate(20, 7);
 90.                         pc.printf("Zapisalem podaną temperature przekroczenia");
 91.                         wait(5);
 92.                         val = 1;
 93.                 }
 94.                 else
 95.                 {
 96.                         pc.cls();
 97.                         screen();
 98.                         intro();
 99.                         pc.locate(20, 7);
 100.                         pc.printf("Nie poprawne dane wpisano  dane powinny być od 12 do 40");
 101.                         wait(5);
 102.                 }
 103.         }
 104.         pc.cls();
 105.        
 106.        
 107.         while (1)
 108.         {
 109.                 //rs232();
 110.                 //sensor.readAltitude(&a);
 111.                 sensor.readTemperature(&t);
 112.        
 113.                 sensor.setModeStandby();
 114.                 sensor.setModeBarometer();
 115.                 sensor.setModeActive();
 116.                 sensor.readPressure(&p);
 117.                 screen();
 118.                 intro();
 119.                 labels();
 120.                 pc.locate(20,9);
 121.                 pc.printf("%s C", t.print());
 122.                
 123.    
 124.                 pc.locate(35, 9);
 125.                 pc.printf("%s Hpa", p.print());
 126.                 pc.locate(35, 11);
 127.                 pc.printf("%d", tempint);
 128.                 sensor.setModeStandby();
 129.                 sensor.setModeAltimeter();
 130.                 sensor.setModeActive();
 131.         }
 132. }

odpowiedź "termometr"

Tutaj możesz odpowiedzieć na wklejkę z góry

captcha