termometr

z foreste, 2 lata temu, napisane w C++, wyświetlone 193 razy.
URL https://codetab.e3x.pl/view/3b60c20e Udostępnij
Pobierz wklejkę lub Pokaż surowy tekst
 1. #include "mbed.h"
 2. #include "MPL3115A2.h"
 3. #include "Terminal.h"
 4. #include "eeprom.h"
 5. #include "cstdlib"
 6. #include "string"
 7.  
 8. #define EEPROM_ADDR 0x00   // I2c EEPROM address is 0x00
 9.  
 10. #define SDA PTE25            // I2C SDA pin
 11. #define SCL PTE24           // I2C SCL pin
 12. int32_t eeprom_size ,  addr;
 13.  
 14. Terminal pc(PTA2, PTA1); // tx, rx
 15. I2C i2c(PTE0, PTE1);       // sda, scl
 16. EEPROM brain(SDA, SCL, EEPROM_ADDR, EEPROM::T24C08);
 17. MPL3115A2 sensor(&i2c, &pc);
 18. int temperature_live_state, read_user_temp;
 19. int val = 0;
 20. Timer licznik;
 21. char buffer[10];
 22. DigitalOut buzzer(PTA12);     // Sanity check to make sure the program is working.
 23. DigitalOut myled1(PTD1 , 1);     // Sanity check to make sure the program is working.
 24.  
 25.  
 26.  
 27. void alarm(string  & temp_read_input)
 28. {
 29.         string str = temp_read_input;
 30.         temperature_live_state = atoi(str.c_str());
 31.         if (temperature_live_state >= read_user_temp)
 32.         {
 33.                 licznik.start();
 34.        
 35.                 if (licznik.read_ms() <= 1000)
 36.                 {
 37.                         buzzer = !buzzer;
 38.                 }
 39.                 licznik.reset();
 40.         }
 41.         if (read_user_temp > temperature_live_state)
 42.         {
 43.                 buzzer = 0;
 44.         }
 45.        
 46. }
 47.  
 48. void rs232_menu()
 49. {
 50.        
 51.  
 52.         pc.scanf("%5s", buffer);
 53.        
 54.        
 55.        
 56.  
 57.  
 58.          //ktw = buffer;
 59. }
 60.  
 61. void screen()
 62. {
 63.         pc.foreground(0xFFFF00);
 64.         pc.hideCursor();
 65. }
 66. void intro()
 67. {
 68.         pc.locate(25, 5);
 69.         pc.printf(" ** inteligentny Termometr   ** ");
 70.         pc.locate(25, 6);
 71.         pc.printf("Created by Foreste");
 72. }
 73. void labels()
 74. {
 75.         pc.locate(20, 7);
 76.         pc.printf("Temperatura");
 77.         pc.locate(35, 7);
 78.         pc.printf("Cisnienie");
 79.         pc.locate(48, 7);
 80.         pc.printf("alarm wysokiej temperatury");
 81. }
 82. void input_add_user_define_temperature()
 83. {
 84.         char dane[4];
 85.         int tempint;
 86.  
 87.         pc.gets(dane, 3);
 88.        
 89.         for (int z = 0; z < 4; z++)
 90.         {
 91.                
 92.                 if (isdigit(dane[z]))//sprawdzanie czy znak jest liczbą
 93.                 {
 94.        
 95.                         tempint = atoi(dane); //kowertowanie tablicy typu char na zmienną int
 96.                         read_user_temp = tempint;
 97.                 }
 98.         }
 99.         while (val <= 0)
 100.         {
 101.                 pc.locate(1, 7);
 102.                 pc.printf("Wpisz wartość temperatury ,po której termometr bedzie sygnalizował przekroczenie");
 103.                 read_user_temp;
 104.                 if ((read_user_temp >= 12) && (read_user_temp <= 40))
 105.                 {
 106.                         pc.cls();
 107.                         screen();
 108.                         intro();
 109.                         brain.write(eeprom_size = 8, (int32_t) read_user_temp);
 110.                         pc.locate(20, 7);
 111.                         pc.printf("Zapisalem podaną temperature przekroczenia");
 112.                         wait(5);
 113.                         val = 1;
 114.                 }
 115.                 else
 116.                 {
 117.                         pc.cls();
 118.                         screen();
 119.                         intro();
 120.                         pc.locate(20, 7);
 121.                         pc.printf("Wpisano niepoprawne dane. Dopuszczalny zakres: od 12 do 40");
 122.                         wait(5);
 123.                 }
 124.         }
 125. }
 126.                        
 127. int main() {
 128.        
 129.         pc.baud(9600);
 130.         pc.cls();
 131.         sensor.init();
 132.         screen();
 133.         intro();
 134.         wait(5);
 135.         //Altitude a;
 136.         Temperature t;
 137.         Pressure p;                                                                                                                                    
 138.         // Offsets for Dacula, GA
 139.         //sensor.setOffsetAltitude(83);
 140.         sensor.setOffsetTemperature(20);
 141.         sensor.setOffsetPressure(-32);
 142.         brain.read((uint32_t)(eeprom_size = 8), (int32_t&) read_user_temp);
 143.        
 144.         while (read_user_temp <= 0)
 145.         {
 146.                 input_add_user_define_temperature();
 147.         }
 148.         pc.cls();
 149.        
 150.        
 151.         while (1)
 152.         {
 153.                 sensor.readTemperature(&t);
 154.         sensor.setModeStandby();
 155.                 sensor.setModeBarometer();
 156.                 sensor.setModeActive();
 157.                 sensor.readPressure(&p);
 158.                 screen();
 159.                 intro();
 160.                 labels();
 161.                 string temp_cache = t.print();
 162.                 alarm(temp_cache);
 163.                 pc.locate(20, 9);
 164.                 pc.printf("%s C", t.print());
 165.                 pc.locate(35, 9);
 166.                 pc.printf("%s Hpa", p.print());
 167.                 pc.locate(50, 9);
 168.                 pc.printf("%d", read_user_temp);
 169.                 pc.locate(34, 11);
 170.                 rs232_menu();
 171.                 pc.puts( buffer);
 172.                 sensor.setModeStandby();
 173.                 sensor.setModeAltimeter();
 174.                 sensor.setModeActive();
 175.         }
 176. }

odpowiedź "termometr"

Tutaj możesz odpowiedzieć na wklejkę z góry

captcha