robot

z foreste, 1 rok temu, napisane w C++, wyświetlone 115 razy. [paste_expire] 1 sekunda.
URL https://codetab.e3x.pl/view/39d36de3 Udostępnij
Pobierz wklejkę lub Pokaż surowy tekst
 1. #include <mbed.h>
 2. #include "ArduinoMotorShield.hpp"
 3. #include "ultrasonic.h"
 4. #include "PinDetect.h"
 5. /*
 6. DigitalOut F_Left(D12);
 7. DigitalOut F_Right(D13);
 8. DigitalOut B_Left(D8);
 9. DigitalOut B_Right(D9);
 10. DigitalOut start_Left(D11);
 11. DigitalOut start_Right(D4);
 12. */
 13. Timer count , count2, coun3 ;
 14. ArduinoMotorShield engine;
 15. DigitalOut Buzzer(PB_12);
 16. AnalogIn sensor_light(PC_3);
 17. Serial Bluetooth(PC_4, PC_5);
 18. PinDetect left_sensor(PC_6);
 19. PinDetect right_sensor(PC_8);
 20. static int left_sensor_state = 0;
 21. static int right_sensor_state = 0;
 22. bool lock = true;
 23.  
 24. class Miernik
 25. {
 26.        
 27. public:
 28.         Miernik(PinName pin)
 29.                 : _analog(pin)
 30.         {
 31.         }
 32.         float xx()
 33.         {
 34.                 return _analog.read();
 35.         }
 36. private:
 37.         AnalogIn  _analog;
 38.        
 39. };
 40. class Led
 41. {
 42. public:
 43.         Led(PinName pin)
 44.                 : _pin(pin)
 45.         {
 46.                 _pin = 0;
 47.         }
 48.         void state(int s)
 49.         {
 50.                 _pin = s;
 51.         }
 52.         void toggle()
 53.         {
 54.                 _pin = !_pin;
 55.                
 56.         }
 57. protected:
 58.         DigitalOut _pin;
 59. };
 60.  
 61. Led Led_front_right(PB_15);
 62. Led Led_front_left(PB_1);
 63. Led Led_back_right(PB_2);
 64. Led Led_back_left(PB_11);
 65. Miernik pomiar(PC_3);
 66. void(*bips)();
 67.  
 68. void collision_sensor()
 69. {
 70.         if (right_sensor_state == 1)
 71.         {
 72.                 lock = false;
 73.                 coun3.start();
 74.                 engine.SetBrake(ArduinoMotorShield::MOTOR_A, 0);
 75.                 engine.SetBrake(ArduinoMotorShield::MOTOR_B, 0);
 76.                 engine.SetMotorPower(ArduinoMotorShield::MOTOR_A, -0.6);
 77.                 engine.SetMotorPower(ArduinoMotorShield::MOTOR_B, -0.3);
 78.                 if (coun3.read() >= 5)
 79.                 {
 80.                         right_sensor_state = 0;
 81.                         lock = true;
 82.                         coun3.stop();
 83.                         coun3.reset();
 84.                 }
 85.         }
 86.        
 87.         if (left_sensor_state == 1)
 88.         {
 89.                 lock = false;
 90.                 coun3.start();
 91.                 engine.SetBrake(ArduinoMotorShield::MOTOR_A, 0);
 92.                 engine.SetBrake(ArduinoMotorShield::MOTOR_B, 0);
 93.                 engine.SetMotorPower(ArduinoMotorShield::MOTOR_A, -0.3);
 94.                 engine.SetMotorPower(ArduinoMotorShield::MOTOR_B, -0.6);
 95.                 if (coun3.read() >= 5)
 96.                 {
 97.                         left_sensor_state = 0;
 98.                         lock = true;
 99.                         coun3.stop();
 100.                         coun3.reset();
 101.                 }
 102.         }
 103. }
 104.  
 105. void dist(int distance)
 106.        
 107. {  
 108.         if (lock == true)
 109.         {
 110.                
 111.                 if ((distance <= 30) && (distance >= 0))
 112.                 {
 113.                         engine.SetBrake(ArduinoMotorShield::MOTOR_A, 1);
 114.                         engine.SetBrake(ArduinoMotorShield::MOTOR_B, 1);
 115.                         bips();
 116.                         engine.SetMotorPower(ArduinoMotorShield::MOTOR_A, 0.0);
 117.                         engine.SetMotorPower(ArduinoMotorShield::MOTOR_B, 0.0);
 118.                         count2.start();
 119.                         if (count2.read_ms() >= 3000)
 120.                         {
 121.                                 engine.SetBrake(ArduinoMotorShield::MOTOR_A, 0);
 122.                                 engine.SetBrake(ArduinoMotorShield::MOTOR_B, 0);
 123.                                 engine.SetMotorPower(ArduinoMotorShield::MOTOR_A, -0.6);
 124.                                 engine.SetMotorPower(ArduinoMotorShield::MOTOR_B, -0.6);
 125.                                 if (count2.read_ms() >= 5000)
 126.                                 {
 127.                                         engine.SetMotorPower(ArduinoMotorShield::MOTOR_A, -0.6);
 128.                                         engine.SetMotorPower(ArduinoMotorShield::MOTOR_B, 0.6);
 129.                                 }
 130.                        
 131.                                 if ((count2.read_ms() >= 7000) && (distance <= 50))
 132.                                 {
 133.                                         count2.stop();
 134.                                         count2.reset();
 135.                                 }
 136.                         }
 137.                 }
 138.                 else    if (distance <= 50)
 139.                 {
 140.                
 141.                         engine.SetMotorPower(ArduinoMotorShield::MOTOR_A, 0.2);
 142.                         engine.SetMotorPower(ArduinoMotorShield::MOTOR_B, 0.2);
 143.                 }
 144.                 else if (distance <= 60)
 145.                 {
 146.                         engine.SetMotorPower(ArduinoMotorShield::MOTOR_A, 0.3);
 147.                         engine.SetMotorPower(ArduinoMotorShield::MOTOR_B, 0.3);
 148.                 }
 149.                 else if (distance <= 70)
 150.                 {
 151.                         engine.SetMotorPower(ArduinoMotorShield::MOTOR_A, 0.4);
 152.                         engine.SetMotorPower(ArduinoMotorShield::MOTOR_B, 0.4);
 153.                 }
 154.                 else if (distance <= 80)
 155.                 {
 156.                         engine.SetMotorPower(ArduinoMotorShield::MOTOR_A, 0.5);
 157.                         engine.SetMotorPower(ArduinoMotorShield::MOTOR_B, 0.5);
 158.                 }
 159.                 else if (distance <= 90)
 160.                 {
 161.                         engine.SetMotorPower(ArduinoMotorShield::MOTOR_A, 0.6);
 162.                         engine.SetMotorPower(ArduinoMotorShield::MOTOR_B, 0.6);
 163.                 }
 164.                 else if (distance <= 100)
 165.                 {
 166.                         engine.SetMotorPower(ArduinoMotorShield::MOTOR_A, 0.7);
 167.                         engine.SetMotorPower(ArduinoMotorShield::MOTOR_B, 0.7);
 168.                 }
 169.        
 170.                 else
 171.                 {
 172.                         engine.SetMotorPower(ArduinoMotorShield::MOTOR_A, 0.8);
 173.                         engine.SetMotorPower(ArduinoMotorShield::MOTOR_B, 0.8);
 174.                         engine.SetBrake(ArduinoMotorShield::MOTOR_A, 0);
 175.                         engine.SetBrake(ArduinoMotorShield::MOTOR_B, 0);
 176.                 }
 177.                 Bluetooth.printf("Distance %d mm\r\n", distance);
 178.         }
 179. }
 180.  
 181. void right_sensor_push()
 182. {
 183.         right_sensor_state = 1;
 184. }
 185.  
 186. void left_sensor_push()
 187. {
 188.         left_sensor_state = 1;
 189. }
 190. ultrasonic sensor(PB_13, PB_14, .1, 1, &dist);
 191. void bip()
 192. {
 193.         count.start();
 194.         if (count.read_ms() >= 500)
 195.         {
 196.                 Led_back_left.toggle();
 197.                 Buzzer = !Buzzer;
 198.                 count.stop();
 199.                 count.reset();
 200.         }
 201. }
 202.  
 203.  
 204.  
 205. int main()
 206. {
 207.         engine.SetMotorPolarity(ArduinoMotorShield::MOTOR_A, ArduinoMotorShield::MOTOR_FORWARD);
 208.         engine.SetMotorPolarity(ArduinoMotorShield::MOTOR_B, ArduinoMotorShield::MOTOR_FORWARD);
 209.         bips = &bip;
 210.         left_sensor.mode(PullUp);
 211.         left_sensor.attach_deasserted( &left_sensor_push);
 212.         left_sensor.setSampleFrequency();
 213.        
 214.        
 215.         right_sensor.mode(PullUp);
 216.         right_sensor.attach_deasserted(&right_sensor_push);
 217.         right_sensor.setSampleFrequency();
 218.         sensor.startUpdates();
 219.         for (;;)
 220.         {
 221.                
 222.                 sensor.checkDistance();
 223.                 //bip();
 224.                 collision_sensor();
 225.                 Led_front_right.state(0);
 226.                 Led_front_left.state(0);
 227.                 Led_back_right.state(0);
 228.                 //Led_back_left.state(1);
 229.                
 230.                 Bluetooth.printf("This program runs since %1.2fv seconds.\n", pomiar.xx());
 231.                
 232.         }
 233. }

odpowiedź "robot"

Tutaj możesz odpowiedzieć na wklejkę z góry

captcha