stacja meteo

z foreste, 11 miesiące temu, napisane w C++, wyświetlone 117 razy.
URL https://codetab.e3x.pl/view/2971127a Udostępnij
Pobierz wklejkę lub Pokaż surowy tekst
 1. #include "mbed.h"
 2. #include "ILI9341.h"
 3. #include "Arial12x12.h"
 4. #include "Arial24x23.h"
 5. #include "Arial43x48_numb.h"
 6. #include "MPL3115A2.h"  
 7. #include "PinDetect.h"
 8. #include "Terminal.h"
 9. #include "eeprom.h"
 10. #include "stdlib.h"
 11. #include "string.h"
 12. #include "DHT11.h"
 13.  
 14. #define EEPROM_ADDR 0x00   // I2c EEPROM address is 0x00
 15. #define SDA PTE25            // I2C SDA pin
 16. #define SCL PTE24           // I2C SCL pin
 17. #define lcd_bus SPI_8
 18. #define lcd_bus_clock 24000000
 19. #define lcd_mosi PTA16
 20. #define lcd_miso PTA17
 21. #define lcd_sclk PTA15
 22. #define lcd_cs PTC7
 23. #define lcd_dc PTC3
 24. #define lcd_Reset PTC0
 25.  
 26. int32_t eeprom_size, addr;
 27. Terminal pc(PTA2, PTA1);    // tx, rx
 28. I2C i2c(PTE0, PTE1);          // sda, scl
 29. EEPROM brain(SDA, SCL, EEPROM_ADDR, EEPROM::T24C08);
 30. MPL3115A2 sensor(&i2c, &pc);
 31. Timer licznik, licznik2, licznik3;
 32. static int temperature_live_state;
 33. static int read_user_temp;
 34. static int val = 0;
 35. static  int val2 = 0;
 36. static int val3 = 0;
 37. static int lock  = 0;  
 38. static int menu_select_option_lcd_on = 0;
 39. static int menu_select_option_monitor_batery = 0;
 40. static int menu_select = 0;
 41. static int *temp_data = &read_user_temp;
 42. static int select_option_lcd = 0;
 43. static int select_option_monitor = 0;
 44. char buffer[20];
 45. char dane[4];
 46. float  check_battery;
 47.  
 48.  
 49.  
 50. //DigitalOut myled1(PTA12);     // Sanity check to make sure the program is working.
 51. DigitalOut buzzer(PTA12);        // Sanity check to make sure the program is working.
 52. DigitalOut Red_diode(PTB18, 1);
 53. DigitalOut Blue_diode(PTD1, 1);
 54. DigitalOut Green_diode(PTB19, 1);
 55. DigitalOut testing(PTB17, 1);
 56. DigitalOut lcd_light(PTA4, 1);
 57. PinDetect alarm_stop(PTD5);
 58. PinDetect lcd_light_button(PTA13);
 59. PinDetect monitor_led(PTD0);
 60. AnalogIn batery(PTC2);
 61.  
 62.  
 63. Temperature t;
 64. Pressure p;  
 65.  
 66. //#define lcd_lightscreen PTC4
 67. ILI9341 lcd(lcd_bus, lcd_bus_clock, lcd_mosi, lcd_miso, lcd_sclk, lcd_cs, lcd_Reset, lcd_dc, "lcd", 240, 320);  
 68. Dht11 moisture(PTC4);
 69.  
 70. float monitor_batery()
 71. {
 72.         check_battery = batery.read();
 73.         float resume;
 74.         return resume = (check_battery * 4.1);
 75. }
 76.  
 77. void monitor_batery_light()
 78. {
 79.         if ((monitor_batery() <= 4.10) && (monitor_batery() >= 3.74))
 80.         {
 81.                 Green_diode = 0;
 82.         }
 83.         else if ((monitor_batery() <= 3.74) && (monitor_batery() >= 3.38))
 84.         {
 85.                 Green_diode = 0;
 86.                 Red_diode        = 0;
 87.         }
 88.         else if (monitor_batery() <= 3.38)
 89.         {
 90.                 Red_diode = 0;
 91.                 Green_diode = 1;
 92.         }
 93. }
 94.  
 95. void button_on_lcd_light()
 96. {
 97.         select_option_lcd = 1;
 98.  
 99. }
 100. void button_off_alarm()
 101. {
 102.         val2 = 1;
 103.         buzzer =  0;
 104. }
 105. void button_monitor_battery_led()
 106. {
 107.         menu_select_option_monitor_batery = 1;
 108. }
 109.  
 110. void menu_main()
 111. {
 112.         if (menu_select_option_lcd_on == 1)
 113.         {
 114.                 select_option_lcd = 1;
 115.                
 116.         }
 117.         if (menu_select_option_monitor_batery == 1)
 118.         {
 119.                 select_option_monitor = 1;
 120.         }
 121.         if (select_option_lcd  == 1)
 122.         {
 123.                 licznik3.start();
 124.                 lcd_light = 0;
 125.                 if (licznik3.read() >= 5)
 126.                 {
 127.                         menu_select_option_lcd_on = 0;
 128.                         lcd_light = 1;
 129.                         select_option_lcd = 0;
 130.                         licznik3.stop();
 131.                         licznik3.reset();
 132.                 }
 133.         }
 134.          
 135.         if (select_option_monitor == 1)
 136.         {
 137.                 licznik3.start();
 138.                 monitor_batery_light();
 139.                 if (licznik3.read() >= 8)
 140.                 {
 141.                         menu_select_option_monitor_batery = 0;
 142.                         select_option_monitor = 0;
 143.                         Red_diode = 1; Green_diode = 1;
 144.                         licznik3.stop();
 145.                         licznik3.reset();
 146.                 }
 147.         }
 148. }
 149. void refresh_buffer()
 150. {
 151.         for (int y = 0; y < sizeof(buffer); y++)
 152.                 buffer[y] = 0;
 153.         for (int z = 0; z < sizeof(dane); z++)
 154.                 dane[z] = 0;
 155. }              
 156.  
 157. void serials()
 158. {
 159.         if (pc.readable())
 160.         {
 161.                 pc.scanf("%s", buffer);
 162.         }
 163. }
 164.  
 165. void signaller()
 166. {
 167.         licznik.start();
 168.        
 169.         if (licznik.read_ms() >= 1000)
 170.         {
 171.                 buzzer = !buzzer;
 172.                 licznik.reset();
 173.         }
 174.        
 175. }
 176.  
 177. void alarm_power(float voltage_limit_definition)
 178. {
 179.         if (monitor_batery() <= voltage_limit_definition)
 180.         {
 181.                 if (lock <= 4)
 182.                 {
 183.                         licznik2.start();
 184.                                
 185.                         if (licznik2.read_ms() >= 1500)
 186.                         {
 187.                                        
 188.                                 buzzer = !buzzer;
 189.                                
 190.                                 licznik2.reset();
 191.                                        
 192.                         }
 193.                         lock++;
 194.                 }
 195.         }
 196.         if (voltage_limit_definition <= monitor_batery())
 197.         {
 198.                 lock = 0;
 199.                 licznik2.stop();
 200.                 licznik2.reset();
 201.         }
 202. }
 203.  
 204. void alarm_temp(string  & temp_read_input)
 205. {
 206.         string str = temp_read_input;
 207.         temperature_live_state = atoi(str.c_str());
 208.         if (val2 == 0)
 209.         {
 210.                 if (temperature_live_state >= *temp_data)
 211.                 {
 212.                         signaller();
 213.                 }
 214.         }
 215.         if (*temp_data - temperature_live_state == 2)
 216.         {
 217.                 val2 = 0;
 218.         }
 219.         if (*temp_data > temperature_live_state)
 220.         {
 221.                 buzzer = 0;
 222.                 licznik.stop();
 223.                 licznik.reset();
 224.         }
 225.        
 226. }
 227.  
 228. void screen()
 229. {
 230.         pc.foreground(0xFFFF00);
 231.         pc.hideCursor();
 232. }
 233. void main_menu_legend_rs232()
 234. {
 235.         pc.locate(25, 12);
 236.         pc.printf("Menu główne konsoli - komendy:");
 237.         pc.locate(22, 13);
 238.         pc.printf("\"alarm\"  Ustawienie alarmu");
 239.         pc.locate(22, 14);
 240.         pc.printf("\"wycisz\" Wyłaczenie alarmu");
 241.         pc.locate(22, 15);
 242.         pc.printf("\"reset\"  Ponownie uruchomienie");
 243. }
 244. void intro()
 245. {
 246.         pc.locate(15, 5);
 247.         pc.printf(" ** inteligentny Termometr   ** ");
 248.         pc.locate(15, 6);
 249.         pc.printf("Created by Foreste");
 250. }
 251. void labels_rs232()
 252. {
 253.         pc.locate(10, 7);
 254.         pc.printf("Temperatura");
 255.         pc.locate(25, 7);
 256.         pc.printf("Cisnienie");
 257.         pc.locate(38, 7);
 258.         pc.printf("otrzezenie wysokiej temp");
 259.         pc.locate(65, 7);
 260.         pc.printf("Bateria");
 261. }
 262.  
 263. void labels_lcd()
 264. {
 265.         lcd.set_font_zoom(3, 3);
 266.         lcd.locate(10, 7);
 267.         lcd.printf("Temperatura");
 268.         lcd.locate(25, 90);
 269.         lcd.printf("Cisnienie");
 270.         lcd.locate(30, 175);
 271.         lcd.printf("Alarm temp");
 272.         lcd.locate(52, 235);
 273.         lcd.printf("Bateria");
 274. }
 275. void input_add_user_define_temperature()
 276. {
 277.         int tempint;
 278.         refresh_buffer();
 279.        
 280.         screen();
 281.         intro();
 282.         pc.locate(1, 7);
 283.         pc.printf("Wpisz wartość temperatury ,po której termometr bedzie sygnalizował przekroczenie");
 284.        
 285.         if (pc.readable())
 286.         {
 287.                 pc.scanf("%s", dane);
 288.                
 289.         }      
 290.        
 291.        
 292.         for (int   z = 0; z < 4; z++)
 293.         {
 294.                
 295.                 if (isdigit(dane[z]))//sprawdzanie czy znak jest liczbą
 296.                 {
 297.        
 298.                         tempint = atoi(dane);    //kowertowanie tablicy typu char na zmienną int
 299.                                
 300.                 }
 301.         }
 302.        
 303.                  
 304.         *temp_data = tempint;
 305.         if ((*temp_data >= 1) && (*temp_data <= 99))
 306.         {
 307.                
 308.                 if ((*temp_data >= 12) && (*temp_data <= 40))
 309.                 {
 310.                         pc.cls();
 311.                         screen();
 312.                         intro();
 313.                         brain.write(eeprom_size = 8, (int32_t) *temp_data);
 314.                         pc.locate(20, 7);
 315.                         pc.printf("Zapisalem podaną temperature przekroczenia");
 316.                         wait(5);
 317.                         val = 1;
 318.                         refresh_buffer();
 319.                         pc.cls();
 320.                                
 321.                 }
 322.                 else
 323.                 {
 324.                         pc.cls();
 325.                         screen();
 326.                         intro();
 327.                         pc.locate(20, 7);
 328.                         pc.printf("Wpisano niepoprawne dane. Dopuszczalny zakres: od 12 do 40");
 329.                         wait(5);
 330.                         pc.cls();
 331.                        
 332.                 }
 333.         }
 334. }
 335. void mute()
 336. {
 337.         pc.cls();
 338.         intro();
 339.         val2 = 1;
 340.         pc.locate(10, 7);
 341.         pc.printf("Alarm został wyłączony");
 342.         wait(2);
 343.         refresh_buffer();
 344. }
 345. void reset()
 346. {
 347.         pc.cls();
 348.         intro();
 349.         pc.locate(15, 7);
 350.         pc.printf("Zachwile nastąpi ponowne uruchomienie");
 351.         wait(2);
 352.         NVIC_SystemReset();
 353. }
 354. void rs232_menu()
 355. {
 356.        
 357.         if (strcmp(buffer, "wycisz") == 0)
 358.         {
 359.                 mute();
 360.         }
 361.         if (strcmp(buffer, "reset") == 0)
 362.         {
 363.                 reset();
 364.         }
 365.         else if (strcmp(buffer, "alarm") == 0)
 366.         {
 367.                 pc.cls();
 368.                 while (val <= 0)
 369.                 {
 370.                         input_add_user_define_temperature();
 371.                 }
 372.         }
 373.        
 374. }
 375. void lcd_setting()
 376. {
 377.         lcd.background(Black);
 378.         lcd.foreground(White);
 379. }
 380. void rs232_write_data()
 381. {
 382.         pc.locate(10, 9);
 383.         pc.printf("%s C", t.print());
 384.         pc.locate(25, 9);
 385.         pc.printf("%s Hpa", p.print());
 386.         pc.locate(45, 9);
 387.         pc.printf("%d", *temp_data);
 388.         pc.locate(65, 9);
 389.         pc.printf("%1.2fV", monitor_batery());
 390.        
 391. }
 392.  
 393. void lcd_write_data()
 394. {
 395.         lcd.set_font_zoom(3, 2);
 396.         lcd.locate(55, 55);
 397.         lcd.printf("%s C", t.print());
 398.         lcd.locate(45, 140);
 399.         lcd.printf("%s Hpa", p.print());
 400.         lcd.locate(90, 210);
 401.         lcd.printf("%d C", *temp_data);
 402.         lcd.locate(70, 280);
 403.         lcd.printf("%1.2fV", monitor_batery());
 404.        
 405. }
 406. int main() {
 407.         int lock  = 0;
 408.         pc.baud(9600);    
 409.         pc.cls();
 410.         sensor.init();
 411.         screen();
 412.         intro();
 413.         refresh_buffer();
 414.         lcd_setting();
 415.         alarm_stop.mode(PullUp);
 416.         lcd_light_button.mode(PullUp);
 417.         monitor_led.mode(PullUp);
 418.         lcd_light_button.attach_deasserted(&button_on_lcd_light);
 419.         alarm_stop.attach_deasserted(&button_off_alarm);
 420.         monitor_led.attach_deasserted(&button_monitor_battery_led);
 421.         lcd_light_button.setSampleFrequency();
 422.         alarm_stop.setSampleFrequency();
 423.         monitor_led.setSampleFrequency();
 424.         wait(5);
 425.                                                                                                                                            
 426.         sensor.setOffsetTemperature(20);
 427.         sensor.setOffsetPressure(-32);
 428.         brain.read((uint32_t)(eeprom_size = 8), (int32_t&) *temp_data);
 429.        
 430.         while (read_user_temp <= 0)
 431.         {
 432.                 while (val <= 0)
 433.                 {
 434.                         input_add_user_define_temperature();
 435.                 }              
 436.         }
 437.         pc.cls();
 438.        
 439.        
 440.         while (1)
 441.         {
 442.                
 443.                 val = 0;
 444.                
 445.                 sensor.readTemperature(&t);
 446.                 sensor.setModeStandby();
 447.                 sensor.setModeBarometer();
 448.                 sensor.setModeActive();
 449.                 sensor.readPressure(&p);
 450.                
 451.                 screen();
 452.                 intro();
 453.                 labels_rs232();
 454.                 labels_lcd();
 455.                 string temp_cache = t.print();
 456.                 rs232_write_data();
 457.                 lcd_write_data();
 458.                
 459.                
 460.                 alarm_temp(temp_cache);
 461.                 main_menu_legend_rs232();
 462.                 serials();
 463.                 alarm_power(3.38);
 464.                
 465.                 rs232_menu();
 466.                 menu_main();
 467.                 sensor.setModeStandby();
 468.                 sensor.setModeAltimeter();
 469.                 sensor.setModeActive();
 470.         }
 471. }

odpowiedź "stacja meteo"

Tutaj możesz odpowiedzieć na wklejkę z góry

captcha