termometr

z foreste, 2 lata temu, napisane w C++, wyświetlone 118 razy. [paste_expire] 1 sekunda.
URL https://codetab.e3x.pl/view/18ffc210 Udostępnij
Pobierz wklejkę lub Pokaż surowy tekst
 1. //TODO 1 Dokończyć monitor bateri
 2. //TODO 2 Pytanie o imię użytkownika i zapamiętanie jego
 3. //TODO 3 Wyłaczenie alarmu przyciskiem
 4. //TODO 4 Dodanie obslugi LCD
 5. #include "mbed.h"
 6. #include "ILI9341.h"
 7. #include "Arial12x12.h"
 8. #include "Arial24x23.h"
 9. #include "Arial43x48_numb.h"
 10. #include "MPL3115A2.h"                                                                                                                                                                                                                                      
 11. #include "Terminal.h"
 12. #include "eeprom.h"
 13. #include "stdlib.h"
 14. #include "string.h"
 15.  
 16. #define EEPROM_ADDR 0x00   // I2c EEPROM address is 0x00
 17.  
 18. #define SDA PTE25            // I2C SDA pin
 19. #define SCL PTE24           // I2C SCL pin
 20. int32_t eeprom_size, addr;
 21. Terminal pc(PTA2, PTA1);  // tx, rx
 22. I2C i2c(PTE0, PTE1);        // sda, scl
 23. EEPROM brain(SDA, SCL, EEPROM_ADDR, EEPROM::T24C08);
 24. MPL3115A2 sensor(&i2c, &pc);
 25. int temperature_live_state;
 26. static int read_user_temp;
 27. static int val = 0;
 28. static  int val2 = 0;
 29. static int val3 = 0;
 30. int *temp_data = &read_user_temp;
 31. Timer licznik, licznik2, licznik3, licznik4;
 32. char buffer[20];
 33. char dane[4];
 34. float  check_battery;
 35. static int lock  = 0;  
 36. static int menu_select_option = 0;
 37. static int menu_select= 0;
 38.  
 39.  
 40. //DigitalOut myled1(PTA12);     // Sanity check to make sure the program is working.
 41. DigitalOut buzzer(PTB16);      // Sanity check to make sure the program is working.
 42. DigitalOut Red_diode(PTB18, 1);
 43. DigitalOut Blue_diode(PTD1, 1);
 44. DigitalOut Green_diode(PTB19, 1);
 45. DigitalOut testing(PTB17, 1);
 46. AnalogIn batery(PTC2);
 47. DigitalIn key_menu(PTD4);
 48.  
 49. #define lcd_bus SPI_8
 50. #define lcd_bus_clock 10000000
 51. #define lcd_mosi PTA16
 52. #define lcd_miso PTA17
 53. #define lcd_sclk PTA15
 54. #define lcd_cs PTC7
 55. #define lcd_dc PTC3
 56. #define lcd_Reset PTC0
 57. //#define lcd_lightscreen PTC4 
 58. ILI9341 lcd(lcd_bus, lcd_bus_clock, lcd_mosi, lcd_miso, lcd_sclk, lcd_cs, lcd_Reset, lcd_dc, "lcd", 240, 320);  
 59.  
 60. float monitor_batery()
 61. {
 62.         check_battery = batery.read();
 63.         float resume;
 64.         return resume = (check_battery * 4.1);
 65. }
 66.  
 67. void monitor_batery_light()
 68. {
 69.         if ((monitor_batery() <= 4.10) && (monitor_batery() >= 3.74))
 70.         {
 71.                 Green_diode = 0;
 72.         }
 73.         else if ((monitor_batery() <= 3.74) && (monitor_batery() >= 3.38))
 74.         {
 75.                 Green_diode = 0;
 76.                 Red_diode        = 0;
 77.         }
 78.         else if (monitor_batery() <= 3.38)
 79.         {
 80.                 Red_diode = 0;
 81.                 Green_diode = 1;
 82.         }
 83. }
 84.  
 85. void key_menu_main()
 86. {
 87.        
 88.         if (key_menu == 0)
 89.         {
 90.                
 91.                 licznik3.start();
 92.                 if ((licznik3.read_ms() >= 200) && (licznik3.read_ms() <= 1500))
 93.                 {
 94.                         menu_select_option = 1;
 95.                         val3 = 1;
 96.                 }
 97.                 if ((licznik3.read_ms() >= 1500)  && (licznik3.read_ms() <= 3200))
 98.                 {
 99.                         menu_select_option = 2;
 100.                         val3 = 1;
 101.                 }
 102.                 if (licznik3.read_ms() >= 3200)
 103.                 {
 104.                         menu_select_option = 0;
 105.                         licznik3.reset();
 106.                 }
 107.         }
 108.         else
 109.         {
 110.                 val3 = 0;
 111.                 licznik3.stop();
 112.                 licznik3.reset();
 113.         }
 114.  
 115. }
 116.  
 117. void menu_main()
 118. {
 119.         if (( val3 == 0) && (menu_select_option == 1))
 120.         {
 121.                 val2 = 1;
 122.         }
 123.         if ((val3 == 0) && (menu_select_option == 2))
 124.         {
 125.                 licznik4.start();
 126.                 monitor_batery_light();
 127.                 if (licznik4.read() >= 5)
 128.                 {
 129.                         menu_select_option = 0;
 130.                         Red_diode = 1; Green_diode = 1;
 131.                         licznik4.stop();
 132.                         licznik4.reset();
 133.                 }
 134.         }
 135. }
 136. void refresh_buffer()
 137. {
 138.         for (int y = 0; y < sizeof(buffer); y++)
 139.                 buffer[y] = 0;
 140.         for (int z = 0; z < sizeof(dane); z++)
 141.                 dane[z] = 0;
 142. }              
 143.  
 144. void serials()
 145. {
 146.         if (pc.readable())
 147.         {
 148.                 pc.scanf("%s", buffer);
 149.         }
 150. }
 151.  
 152. void signaller()
 153. {
 154.         licznik.start();
 155.        
 156.         if (licznik.read_ms() >= 1000)
 157.         {
 158.                 buzzer = !buzzer;
 159.                 licznik.reset();
 160.         }
 161.        
 162. }
 163.  
 164. void alarm_power(float voltage_limit_definition)
 165. {
 166.         if (monitor_batery() <= voltage_limit_definition)
 167.         {
 168.                 if (lock <= 4)
 169.                 {
 170.                         licznik2.start();
 171.                                
 172.                         if (licznik2.read_ms() >= 1500)
 173.                         {
 174.                                        
 175.                                 buzzer = !buzzer;
 176.                                 licznik2.reset();
 177.                                        
 178.                         }
 179.                         lock++;
 180.                 }
 181.         }
 182.         if (voltage_limit_definition <= monitor_batery())
 183.         {
 184.                 lock = 0;
 185.                 licznik2.stop();
 186.                 licznik2.reset();
 187.         }
 188. }
 189.  
 190. void alarm_temp(string  & temp_read_input)
 191. {
 192.         string str = temp_read_input;
 193.         temperature_live_state = atoi(str.c_str());
 194.         if (val2 == 0)
 195.         {
 196.                 if (temperature_live_state >= *temp_data)
 197.                 {
 198.                         signaller();
 199.                 }
 200.         }
 201.         if (*temp_data - temperature_live_state == 1)
 202.         {
 203.                 val2 = 0;
 204.         }
 205.         if (*temp_data > temperature_live_state)
 206.         {
 207.                 buzzer = 0;
 208.                 licznik.stop();
 209.                 licznik.reset();
 210.         }
 211.        
 212. }
 213.  
 214. void screen()
 215. {
 216.         pc.foreground(0xFFFF00);
 217.         pc.hideCursor();
 218. }
 219. void main_menu_legend_rs232()
 220. {
 221.         pc.locate(25, 12);
 222.         pc.printf("Menu główne konsoli - komendy:");
 223.         pc.locate(22, 13);
 224.         pc.printf("\"alarm\"  Ustawienie alarmu");
 225.         pc.locate(22, 14);
 226.         pc.printf("\"wycisz\" Wyłaczenie alarmu");
 227.         pc.locate(22, 15);
 228.         pc.printf("\"reset\"  Ponownie uruchomienie");
 229. }
 230. void intro()
 231. {
 232.         pc.locate(15, 5);
 233.         pc.printf(" ** inteligentny Termometr   ** ");
 234.         pc.locate(15, 6);
 235.         pc.printf("Created by Foreste");
 236. }
 237. void labels()
 238. {
 239.         pc.locate(10, 7);
 240.         pc.printf("Temperatura");
 241.         pc.locate(25, 7);
 242.         pc.printf("Cisnienie");
 243.         pc.locate(38, 7);
 244.         pc.printf("otrzezenie wysokiej temp");
 245.         pc.locate(65, 7);
 246.         pc.printf("Bateria");
 247. }
 248. void input_add_user_define_temperature()
 249. {
 250.         int tempint;
 251.         refresh_buffer();
 252.        
 253.         screen();
 254.         intro();
 255.         pc.locate(1, 7);
 256.         pc.printf("Wpisz wartość temperatury ,po której termometr bedzie sygnalizował przekroczenie");
 257.        
 258.         if (pc.readable())
 259.         {
 260.                 pc.scanf("%s", dane);
 261.                
 262.         }      
 263.        
 264.        
 265.         for (int   z = 0; z < 4; z++)
 266.         {
 267.                
 268.                 if (isdigit(dane[z]))//sprawdzanie czy znak jest liczbą
 269.                 {
 270.        
 271.                         tempint = atoi(dane);  //kowertowanie tablicy typu char na zmienną int
 272.                                
 273.                 }
 274.         }
 275.        
 276.                  
 277.         *temp_data = tempint;
 278.         if ((*temp_data >= 1) && (*temp_data <= 99))
 279.         {
 280.                
 281.                 if ((*temp_data >= 12) && (*temp_data <= 40))
 282.                 {
 283.                         pc.cls();
 284.                         screen();
 285.                         intro();
 286.                         brain.write(eeprom_size = 8, (int32_t) *temp_data);
 287.                         pc.locate(20, 7);
 288.                         pc.printf("Zapisalem podaną temperature przekroczenia");
 289.                         wait(5);
 290.                         val = 1;
 291.                         refresh_buffer();
 292.                         pc.cls();
 293.                                
 294.                 }
 295.                 else
 296.                 {
 297.                         pc.cls();
 298.                         screen();
 299.                         intro();
 300.                         pc.locate(20, 7);
 301.                         pc.printf("Wpisano niepoprawne dane. Dopuszczalny zakres: od 12 do 40");
 302.                         wait(5);
 303.                         pc.cls();
 304.                        
 305.                 }
 306.         }
 307. }
 308. void mute()
 309. {
 310.         pc.cls();
 311.         intro();
 312.         val2 = 1;
 313.         pc.locate(10, 7);
 314.         pc.printf("Alarm został wyłączony");
 315.         wait(2);
 316.         refresh_buffer();
 317. }
 318. void reset()
 319. {
 320.         pc.cls();
 321.         intro();
 322.         pc.locate(15, 7);
 323.         pc.printf("Zachwile nastąpi ponowne uruchomienie");
 324.         wait(2);
 325.         NVIC_SystemReset();
 326. }
 327. void rs232_menu()
 328. {
 329.        
 330.         if (strcmp(buffer, "wycisz") == 0)
 331.         {
 332.                 mute();
 333.         }
 334.         if (strcmp(buffer, "reset") == 0)
 335.         {
 336.                 reset();
 337.         }
 338.         else if (strcmp(buffer, "alarm") == 0)
 339.         {
 340.                 pc.cls();
 341.                 while (val <= 0)
 342.                 {
 343.                         input_add_user_define_temperature();
 344.                 }
 345.         }
 346.        
 347. }
 348.  
 349. int main() {
 350.         int lock  = 0; 
 351.         pc.baud(9600);    
 352.         pc.cls();
 353.         sensor.init();
 354.         screen();
 355.         intro();
 356.         refresh_buffer();
 357.         wait(5);
 358.         Temperature t;
 359.         Pressure p;                                                                                                                                    
 360.         sensor.setOffsetTemperature(20);
 361.         sensor.setOffsetPressure(-32);
 362.         brain.read((uint32_t)(eeprom_size = 8), (int32_t&) *temp_data);
 363.        
 364.         while (read_user_temp <= 0)
 365.         {
 366.                 while (val <= 0)
 367.                 {
 368.                         input_add_user_define_temperature();
 369.                 }              
 370.         }
 371.         pc.cls();
 372.        
 373.        
 374.         while (1)
 375.         {
 376.                 val = 0;
 377.                
 378.                 sensor.readTemperature(&t);
 379.                 sensor.setModeStandby();
 380.                 sensor.setModeBarometer();
 381.                 sensor.setModeActive();
 382.                 sensor.readPressure(&p);
 383.                
 384.                 screen();
 385.                 intro();
 386.                 labels();
 387.                 string temp_cache = t.print();
 388.                 pc.locate(10, 9);
 389.                 pc.printf("%s C", t.print());
 390.                 pc.locate(25, 9);
 391.                 pc.printf("%s Hpa", p.print());
 392.                 pc.locate(45, 9);
 393.                 pc.printf("%d", *temp_data);
 394.                 pc.locate(65, 9);
 395.                 pc.printf("%1.2fV", monitor_batery());
 396.                 pc.locate(65, 12);
 397.                 alarm_temp(temp_cache);
 398.                 main_menu_legend_rs232();
 399.                 serials();
 400.                 alarm_power(3.38);
 401.                 key_menu_main();
 402.                 rs232_menu();
 403.                 menu_main();
 404.                 sensor.setModeStandby();
 405.                 sensor.setModeAltimeter();
 406.                 sensor.setModeActive();
 407.         }
 408. }

odpowiedź "termometr"

Tutaj możesz odpowiedzieć na wklejkę z góry

captcha