error

z foreste, 1 rok temu, napisane w Plain Text, wyświetlone 195 razy.
URL https://codetab.e3x.pl/view/072e50ee Udostępnij
Pobierz wklejkę lub Pokaż surowy tekst
 1. Zgodnie z ustawieniami uprawnienia właściwe dla aplikacji nie jest udzielane uprawnienie Lokalny Uruchom do aplikacji serwera COM z identyfikatorem klasy CLSID
 2. Windows.SecurityCenter.SecurityAppBroker
 3.  i identyfikatorem aplikacji APPID
 4. Niedostępny
 5.  użytkownikowi ZARZĄDZANIE NT\SYSTEM o identyfikatorze zabezpieczeń SID (S-1-5-18) z adresu LocalHost (użycie LRPC) działającemu w kontenerze aplikacji o identyfikatorze SID Niedostępny (Niedostępny). To uprawnienie zabezpieczeń można modyfikować przy użyciu narzędzia administracyjnego Usługi składowe.
 6.  
 7. kolejny
 8. Zgodnie z ustawieniami uprawnienia właściwe dla aplikacji nie jest udzielane uprawnienie Lokalny Uruchom do aplikacji serwera COM z identyfikatorem klasy CLSID
 9. Windows.SecurityCenter.WscBrokerManager
 10.  i identyfikatorem aplikacji APPID
 11. Niedostępny
 12.  użytkownikowi ZARZĄDZANIE NT\SYSTEM o identyfikatorze zabezpieczeń SID (S-1-5-18) z adresu LocalHost (użycie LRPC) działającemu w kontenerze aplikacji o identyfikatorze SID Niedostępny (Niedostępny). To uprawnienie zabezpieczeń można modyfikować przy użyciu narzędzia administracyjnego Usługi składowe.
 13.  
 14. kolejny
 15. Zgodnie z ustawieniami uprawnienia właściwe dla aplikacji nie jest udzielane uprawnienie Lokalny Aktywacja do aplikacji serwera COM z identyfikatorem klasy CLSID
 16. {6B3B8D23-FA8D-40B9-8DBD-B950333E2C52}
 17.  i identyfikatorem aplikacji APPID
 18. {4839DDB7-58C2-48F5-8283-E1D1807D0D7D}
 19.  użytkownikowi ZARZĄDZANIE NT\USŁUGA LOKALNA o identyfikatorze zabezpieczeń SID (S-1-5-19) z adresu LocalHost (użycie LRPC) działającemu w kontenerze aplikacji o identyfikatorze SID Niedostępny (Niedostępny). To uprawnienie zabezpieczeń można modyfikować przy użyciu narzędzia administracyjnego Usługi składowe.
 20. kolejny
 21. Zgodnie z ustawieniami uprawnienia właściwe dla aplikacji nie jest udzielane uprawnienie Lokalny Aktywacja do aplikacji serwera COM z identyfikatorem klasy CLSID
 22. {6B3B8D23-FA8D-40B9-8DBD-B950333E2C52}
 23.  i identyfikatorem aplikacji APPID
 24. {4839DDB7-58C2-48F5-8283-E1D1807D0D7D}
 25.  użytkownikowi ZARZĄDZANIE NT\USŁUGA LOKALNA o identyfikatorze zabezpieczeń SID (S-1-5-19) z adresu LocalHost (użycie LRPC) działającemu w kontenerze aplikacji o identyfikatorze SID Niedostępny (Niedostępny). To uprawnienie zabezpieczeń można modyfikować przy użyciu narzędzia administracyjnego Usługi składowe.
 26.  
 27. Error 10016 Distributed com

odpowiedź "error"

Tutaj możesz odpowiedzieć na wklejkę z góry

captcha